Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Stress » Skillnad mellan hjärntrötthet och utmattningssyndrom

Skillnad mellan hjärntrötthet och utmattningssyndrom

Osäker på om du lider av hjärntrötthet, ME, långtidscovid eller utmattningssyndrom? Det kan vara svårt att avgöra på egen hand. Vår psykolog beskriver skillnaderna mer utförligt nedan.

Mindler kan hjälpa dig vid hjärntrötthet & utmattning, genom psykologkontakt och IKBT. 

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog.

Mindler utmattning illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med utmattningssyndrom

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Skillnaden mellan hjärntrötthet och utmattningssyndrom

Diagnosen utmattningssyndrom beskriver ett tillstånd som innefattar flera psykiska och kroppsliga symtom som kommer efter en längre period av överbelastning utan tillräcklig återhämtning. Ett av de vanligaste symtomen vid utmattning är hjärntrötthet; en energilöshet som upplevs mer psykisk än fysisk. Hjärntrötthet i sig är ingen egen diagnos utan en svårighet som ofta samverkar med många andra faktorer för att beskriva ett sjukdomstillstånd [1].

Hur urskiljer en psykolog de två olika?

Det kan finnas många orsaker till varför en person upplever hjärntrötthet eller utmattningssyndrom. För en psykolog är det viktigt att kartlägga vilka fler symtom som finns i problembilden, för att kunna rama in svårigheterna och därvid ge patienten rätt åtgärder.

Vad menas med hjärntrötthet?

Hjärntrötthet brukar beskrivas som en tung och ihållande mental energilöshet. Många beskriver det som att det känns som att huvudet är helt dimmigt; som en hjärndimma. Det upplevs ofta svårt att koncentrera sig, minnet försämras och du upplever dig snabbt mentalt slut.

Skillnaden mellan olika tillstånd med hjärntrötthet

Hjärntrötthet kan förekomma i flera olika diagnoser och tillstånd, bland andra utmattningssyndrom, ME eller långtidscovid. På många sätt är symtomen lika, men nedan kan ni läsa om symtom som brukar särskilja dessa tillstånd från andra.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom (UMS) är ett tillstånd där kroppen protesterar mot psykisk och/eller fysisk överbelastning under lång tid. Drabbade upplever ofta flera symtom, som energilöshet, hjärntrötthet, stresskänslighet, sömnsvårigheter, muskelsmärta och annan fysisk smärta. Desto längre utmattning är obehandlad, desto mer omfattande blir oftast besvären.

ME 

ME (myalgisk encefalomyeli) är en neurologisk sjukdom som innebär muskelsmärtor och en ihållande och överväldigande trötthet. ME benämns ibland som CFS (chronic fatigue syndrome). ME/CFS kan lätt förväxlas med kroniskt utmattningssyndrom, men har helt andra behandlingsåtgärder. Symtomen för ME/CFS och utmattning är väldigt lika, men det finns några symtom som sällan förekommer för utmattningspatienter.

Symtom på ME som mer sällan förekommer vid utmattning

  • Halsont och svullna lymfkörtlar

  • Svårigheter att stå upp (så ortostatisk intolerans) 

Läs mer om ME hos rme.nu (riksförbundet för ME-patienter). 

Postcovid

Vissa patienter som drabbats av covid-19 vittnar om ihållande symtom, även långt efter att viruset lämnat kroppen. Än så länge är detta ett nytt och obeforskat tillstånd, men nedan listas exempel på symtom som personer med misstänkt långtidscovid uppvisar.

Symtom på långtidscovid som mer sällan förekommer vid utmattning

  • Hosta och andfåddhet

  • Hjärtklappning och ökad hjärtfrekvens

  • Domningar eller stickningar

Läs mer om symtomen på langtidscovid.se

Hur vet du om din hjärntrötthet är en del av utmattningssyndrom?

Det är svårt att själv kunna kartlägga vad din hjärntrötthet beror på, eftersom det ofta är en del av ett mer komplext tillstånd. Vi rekommenderar att du bokar in ett bedömningssamtal med psykolog eller läkare på din vårdcentral för att bättre kunna förklara dina svårigheter och behov av vård. Mindlers psykologer kan hjälpa dig online. Vi föreslår att du börjar med Mindlers test för utmattning, det tar bara några minuter och kan ge dig och din psykolog en del insikter som kan användas under bedömningssamtalet.

Kan återhämtningperioden variera mellan de två olika besvären?

Återhämtningstiden skiljer sig markant beroende på vilket tillstånd din hjärntrötthet beror på. Långtidscovid är fortfarande ett så nytt och obeforskat fenomen att vi inte har någon statistik eller kunskap om återhämtningstiden. För patienter med ME så handlar åtgärder om acceptans och anpassning, då det inte finns någon behandling som helt botar ME. Utmattningssyndrom har den mest positiva prognosen, där rätt psykoterapi och läkemedelsbehandling många gånger kan få den drabbade helt återställd, läs vidare om återhämtningstid vid utmattningssyndrom här.

Hjärntrötthet efter utmattningssyndrom

Det är möjligt att du känner dig hjärntrött en period efter att de tyngsta symtomen klingat av. Att återfå sin mentala kraft är en långsam process där energin kommer tillbaka smygande. Kom ihåg att den fulla återhämtningstiden är individuell för alla, och att du tillåter dig medkänsla när du upplever att det går trögt att tänka.

Kan hjärntrötthet eller utmattningssyndrom leda till depression?

Det är inte ovanligt att symtom som hjärntrötthet eller andra symtom inom utmattningssyndrom leder till nedstämdhet och ytterligare depressiva symtom. Att känna sig hjärntrött kan kännas väldigt begränsade, tungt och nedslående för någon som är van vid att tänka snabbt och skarpt. Var därför vaksam på hur din hjärntrötthet påverkar ditt mående, och se till att söka vård i god tid.

Emelie - psykolog och skribent

Som psykolog träffar jag ofta personer med UMS/Utmattningssyndrom och som lider av hjärntrötthet som en del av sin problematik. Det kan vara väldigt utmanande för patienten att leva med problembilden, och därför är det av högsta vikt att hjälpa patienten att rama in, förhålla sig till och hantera sin problematik. Här kan du läsa hur en patient recenserade ett psykologsamtal med Emelie.

Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms Universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källförteckning: [1]. (Lunds Universitet, 2021) - Utmattning eller hjärntrötthet?