Vad gör en organisationspsykolog?

På den här sidan kan du läsa om vad en organisationspsykolog gör.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Som organisationspsykolog arbetar psykologen med att utveckla samarbete mellan anställda och i arbetsgrupper inom organisationer. En företagspsykolog och organisationspsykolog har därmed väldigt liknande arbetsuppgifter. Den främsta skillnaden är att en organisationspsykolog är starkt inriktad på ledarskapsutveckling, att hjälpa till att stärka arbetsledaren i sin roll genom psykologisk handledning.

Det här gör en organisationspsykolog:

  • Hjälper till att utveckla prestationer och samarbete mellan anställda och chefer. 

  • Ger utbildning inom ledarskap och handledning för att stärka sammanhållningen. 

  • Hjälper till att utforma passande arbetsprocesser och organisationsmål. 

  • Gör en behovsanalys unikt för arbetsplatsen och hjälper sedan organisationen att uppfylla dessa behov – stora som små. 

  • Erbjuder enskilda samtal med arbetstagare, chefer samt gruppsamtal.

Individen i fokus

En organisationspsykolog har individen i fokus och arbetar direkt med att försöka optimera livskvalitet på individnivå med hjälp av psykologiska verktyg. Ett vanligt sätt att arbeta på som organisationspsykolog är att börja med att göra en psykosocial arbetsmiljökartläggning för att se över vad som kan förbättras. Det görs ofta i samverkan med både chefer och anställda, där syftet är att klargöra vilka roller och förväntningar de anställda har på arbetsplatsen.

Minska sjukskrivningar och psykisk ohälsa

Därefter görs det en handlingsplan som är anpassad efter vad som kommit fram under kartläggningen av organisationen. Detta brukar vara mycket effektivt, eftersom arbetsgruppen får ventilera och diskutera sina önskemål och behov. I det arbetet får arbetsledaren direkt coaching kring hur målen ska kunna uppnås enligt handlingsplanen. Att arbeta med en organisationspsykolog kan i stor utsträckning minska sjukskrivningar och även göra att psykisk ohälsa minskar på sikt.

Vill ni arbeta preventivt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetet? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Fyll i formuläret för mer information: