Aggressiv eller irriterad vid PMS & PMDS

Det är vanligt att känna sig aggressiv eller lättirriterad innan mens, det är inget ovanligt eller fel då livet kan upplevas som en berg-och dalbana vid PMS & PMDS. Mindlers psykologer kan hjälpa dig med aggressionsproblems genom KBT.

PMS och PMDS hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Läs mer allmänt om PMS/PMDS här.

Läs mer allmänt om aggressionsproblem här.

Aggressivitet, irritabilitet och ilska vid PMS

Har du märkt att du själv eller någon du känner har extra kort stubin eller blir aggressiv dagarna innan mens? Det beror förmodligen på PMS, eller den svårare varianten PMDS. Runt 70 procent av alla som har mens upplever fysiska eller psykiska symptom innan mensen börjar. För många är humörsvängningar och ökad irritabilitet eller ilska ett tydligt tecken på att mensen är på väg. Det är alltså väldigt vanligt att ha PMS och att bli lite aggressiv då.

Man vet inte exakt vad som orsakar PMS, men man tror att det har att göra med hormonförändringar som är kopplade till menscykeln. Progesteron ökar vid ägglossningen och bryts sedan ner inför mensen. I samband med att hormonet bryts ner bildas restprodukter och att du får PMS kan bero på att du är känslig mot dessa restprodukter. Fysiska symtom som smärta, obehag och trötthet kan också påverka humöret och göra att du känner dig mer lättirriterad och arg.

Förklara för andra hur det ligger till

Om du vet med dig att du lätt blir irriterad eller arg när du har PMS kan det vara bra att förklara för personer i din närhet att det är så. Om du upplever att din PMS påverkar dina relationer på jobbet kan det vara bra att även där förklara hur det ligger till. Om andra är förberedda på att du kan reagera kraftigare än vanligt under dessa perioder kan ni undvika både missförstånd och konflikter.

Ett tips är att inte diskutera ämnet just när du har PMS, utan välj istället ett tillfälle när du mår bra och känner att du kan förklara hur PMS påverkar ditt humör utan att bli upprörd. Kanske har du också förslag på vad du själv eller andra kan göra för att hantera din korta stubin när du har PMS. Kanske vill du mest vara för dig själv för att inte råka i gräl, och då kan det vara bra om personer i din närhet känner till varför du drar dig undan. Om ni pratar igenom det så kanske ni tillsammans kan hitta bra lösningar.

Läs mer om hur du kan berätta och informera om PMS & PMDS i relationer här.

Så kan du göra symtomen lättare att hantera

Här är några saker som du själv kan göra för att göra det lättare att hantera PMS-symtom:

 • Försök att sova ordentligt.

 • Undvik att stressa för mycket.

 • Se till att äta bra och regelbundet.

 • Ta en promenad eller rör på dig på annat sätt.

 • Träna avslappning, som djupandning, mindfulness eller yoga.

 • Håll koll på din menscykel, så att du vet ungefär när PMS-besvären kommer.

Om dina PMS-besvär är så svåra att de påverkar dig negativt i vardagen kan du söka hjälp för det. Det finns flera behandlingsmetoder som är effektiva, bland annat kognitiv beteendeterapi, KBT. Bland annat så har samtal med psykolog god effekt för ångest och oroskänslor vid PMS.

Hur fungerar KBT mot ilska?

Om du upplever att du har svårt att hantera din ilska, eller om den orsakar problem för dig eller påverkar dina relationer, kan kognitiv beteendeterapi, KBT, vara ett alternativ. Med KBT kan du bli mer medveten om hur du tänker, känner och agerar. Du kan lära dig att känna igen dina signaler i tid och träna på att reagera mindre aggressivt. Här är några saker som du kan få jobba med i terapin:

 • Identifiera specifika situationer, tankar eller händelser som utlöser din ilska. Genom att du blir medveten om dessa så kallade triggers kan du lättare arbeta med att förändra hur du agerar på dem. 

 • Identifiera och utmana negativa eller irrationella tankar som kan förstärka ilska.

 • Träna på att tänka mer realistiskt och konstruktivt, vilket kan minska ilska och aggressivitet.

 • Testa verktyg och strategier för att hantera ilska på ett mer konstruktivt sätt. Det kan vara att du får lära dig avslappningstekniker, andningsövningar och kommunikationstekniker för att hantera konflikter.

 • Identifiera beteendemönster hos dig själv som förstärker din ilska och träna på att ersätta dem med beteenden som lugnar. 

 • Träna på ett accepterande förhållningssätt gentemot dina egna känslor. Många med PMS eller PMDS känner skuld för att de utsätter andra för sin ilska eller sitt dåliga humör och det är lätt att hamna i en negativ spiral av ilska, skuld och nedstämdhet eller depression.

Så kan Mindler hjälpa

På Mindler jobbar vi med KBT. Om du upplever att du har svårt att hantera din ilska eller om PMS eller PMDS påverkar ditt liv negativt på andra sätt kan du alltid boka ett videosamtal med någon av våra psykologer. Psykologen gör då en bedömning för att avgöra om behandling via Mindler är rätt vårdnivå för dig.