Vad gör en företagspsykolog?

På den här sidan kan du läsa om vad en företagspsykolog gör.

Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Mindler onlinepsykolog illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är en företagspsykolog egentligen?

Det finns få arbetsplatser där allt samarbete fungerar helt problemfritt och det är vanligt att det uppstår konflikter. Oftast går dessa konflikter att lösa i arbetsteamet på ett enkelt sätt genom kommunikation. Ibland kan det dock behövas hjälp utifrån. Då är det vanligt att arbetsplatser anlitar en företagspsykolog som kan arbeta direkt med arbetsmiljöfrågor kopplat till psykisk hälsa.

Det här gör en företagspsykolog:

  • En företagspsykolog är inriktad på psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 

  • En företagspsykolog finns tillhanda för arbetsgruppen och arbetar med både individuella samtal och gruppsamtal. 

  • En företagspsykolog håller i utbildningar av personalgruppen inom psykisk hälsa, samt gör kartläggningar och olika undersökningar för att underlätta samarbete, öka sammanhållningen och förbättra arbetsmiljön. 

  • En företagspsykolog har samma utbildning som en psykolog, men har också en extra inriktning gentemot företagshälsa. Det är en stor fördel att använda sig av en företagspsykolog, både för arbetsgivare och arbetstagare. Att ha en etablerad kontakt som företaget alltid kan vända sig till när det kommer till psykisk ohälsa på arbetsplatsen ger en trygghet. 

  • En företagspsykolog som känner till hur verksamheten fungerar och har lärt känna arbetstagarna är en stor fördel eftersom att denna kan hjälpa till med stress- och konflikthantering, handledning inom psykisk hälsa, utbilda i ledarskapsutveckling samt hålla i temautbildningar.

Förebygg psykisk ohälsa och minska sjukskrivningar

Genom att ta hjälp av en företagspsykolog så kan arbetsplatsen förebygga psykisk ohälsa, minska sjukskrivningar och utbilda personal på ett förebyggande sätt. Detta leder i de allra flesta fall till en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö.

En företagspsykolog har samma utbildning i grunden som en psykolog med andra inriktningar. För att bli en legitimerad psykolog krävs det en högskoleutbildning på 5 år och 1 års efterföljande praktik. Medianlönen för detta yrke ligger på 42 200 kronor per månad.

Vill ni arbeta preventivt för att förebygga psykisk ohälsa på arbetet? Genom Mindlers företagslösning kan du snabbt och effektivt ge dina anställda tillgång till Ge dina anställda tillgång till 200+ företagspsykologer.

Fyll i formuläret för mer information:

Läs mer om Mindlers företagslösning – Klicka här.