Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används för att öka motivationen till förändring.

Läs mer om motivationssamtal nedan.

helping

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Motiverande samtal (MI)

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att öka motivationen till förändring.

När används motiverande samtal?

MI är användbart i alla samtal där man vill hjälpa någon till förändring. Metoden används ofta inom hälso- och sjukvården, kriminalvården, socialtjänsten och skolan. Inom hälso- och sjukvården används MI särskilt för att motivera till livsstilsförändringar, som att sluta röka eller röra på sig mer. Motiverande samtal kan till exempel vara en del av behandlingen för patienter som har problem med övervikt eller missbruk.

Vad är syftet med motiverande samtal?

Syftet med motiverande samtal är att stärka motivationen. Inför en livsstilsförändring kan du känna dig tveksam och ambivalent – du kanske vill att saker och ting ska förändras samtidigt som en del av dig vill fortsätta som tidigare. Med hjälp av motiverande samtal kan du utforska de motstridiga känslorna och undersöka fördelar och nackdelar med en förändring. Den som håller i samtalet lyssnar aktivt och reflekterande för att hjälpa dig att identifiera och utforska dina egna skäl och din inre motivation för förändringen.

Hur håller man ett motiverande samtal?

En viktig del i motiverande samtal är att samtalsledaren lyssnar aktivt, till exempel genom att

  • ställa öppna frågor

  • spegla genom att återberätta och bekräfta vad personen säger

  • ge positiv respons på det som kommer fram

  • sammanfatta det som sagts.

Samtalsledaren fokuserar på att bekräfta: att förstärka det positiva som personen har sagt eller gjort, bekräfta positiva egenskaper och förmågor hos personen och uppmuntra försök och ansträngningar som personen gör.

Motiverande samtal och KBT

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som kan användas både fristående och som komplement till andra behandlingsmetoder. Inom kognitiv beteendeterapi, KBT, kan metoden till exempel användas för att öka motivationen inför en längre behandling. Den kan också vara effektiv om det uppstår problem med motivationen under pågående behandling.

Klicka här för att läsa mer generellt kring olika former av terapier