Borderline (BPD)

Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett personlighetssyndrom som även kallas Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (EIPS). Mindlers psykologer guidar dig igenom sjukdomen och dess kännetecken.

Mindler har inte möjlighet att behandla borderline eftersom att problematiken ofta är komplex, vi hänvisar till psykiatrin. Läs mer om vad Mindler kan erbjuda för hjälp.

Om du är anhörig eller har en relation till en person som har borderline, och det påverkar din psykiska hälsa negativt, så kan du söka hjälp för medberoende här.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Borderline

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är borderline?

Borderline personlighetsstörning (BPD, Borderline Personality Disorder) är en psykiatrisk diagnos som bland annat innebär en intensiv rädsla för separationer, stora svårigheter i nära relationer och problem med att hantera känslor. Borderline personlighetsstörning kallas även Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (EIPS).

Hur är en person med borderline?

En person med borderline har ofta ett svängande humör, tendenser att se världen i svart och vitt samt uppvisar förhöjd risk för självmordsbeteende.

Vilka symptom krävs för en borderline-diagnos?

För att kunna ställa diagnosen BPD ska patienten ha minst fem (5) av kännetecknen i listan nedan:

 • Gör stora ansträngningar för att undvika separationer – stark rädsla för att bli övergiven

 • Växlar mellan att uppleva närstående som antingen perfekta eller värdelösa, och uppvisar ett mönster av intensiva och instabila relationer

 • Har en instabil självbild och självkänsla, upplever att man saknar ett ”jag”, en kärna

 • Agerar impulsivt på minst två sätt som kan innebära fara för personen (till exempel missbruk, slösaktighet, vårdslöshet i trafik, ätstörningar och/eller riskfyllt sexuellt beteende)

 • Hotar ofta med självmord eller visar på andra sätt att man överväger att ta livet av sig

 • Instabila och snabbt svängande känslor: kan känna sig intensivt deprimerad eller orolig i några timmar eller dagar, men sällan längre än så

 • Känsla av inre tomhet

 • Svårt att kontrollera ilska, kan få orimligt starka och häftiga vredesutbrott och/eller hamna i bråk

 • Kan uppleva tillfälliga paranoida tankar (exempelvis tankar om att vara förföljd) eller dissociativa symtom så som overklighetskänslor

Vad innebär ”emotionell instabil personlighetsstörning”?

Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) är ett annat namn på BPD. I praktiken betyder de samma sak.

Så påverkar borderline anhöriga

Att leva med någon som har BPD kan vara utmanande, eftersom ett av huvudssymptomen är just svårigheter med att hantera nära relationer. Den som är partner till en BPD-drabbad kan uppleva stora svängningar inom relationen. Rädsla för separation kan yttra sig i starka svartsjukekänslor och impulsiva uppbrott, liksom känslostarka och passionerade försoningar. Konflikter med en BPD-person dras ofta till sin yttersta spets, vilket kan vara tungt för båda inblandade.

En person med BPD skiftar ofta mellan att uppleva människor som antingen perfekta eller värdelösa. Det här kan smitta av sig, så att partnern själv tycker sig pendla mellan dessa båda lägen. Det är alltså lätt att dras med i en BPD-persons snabba svängningar.

De riskfyllda beteenden (exempelvis missbruk, fortkörning och självskadetendenser) som många med BPD ägnar sig åt kan – i kombination med de ofta förekommande hoten om självmord – också vara tunga att stå ut med. Ett tips för att bättre hantera situationen, om en separation inte är genomförbar eller lämplig, är att uppsöka en anhörigförening. Par– eller familjeterapi är också ett alternativ.

Kan man bota borderline?

När vi pratar om borderline så pratar vi inte om att bota på samma sätt som man kan bota en depression. Det beror på att BDP klassas som en så kallad personlighetsstörning: den har uppstått tidigt i livet och är därför en del av individens psykologiska paket. För många är det en sårbarhet man lever med i vågor under livet.

Men det finns effektiva behandlingar, till exempel DBT, som kan lindra många av symptomen och göra det lättare att leva ett bra liv. Med rätt behandling kan många bli symtomfria.

Symptomen mildras dessutom ofta med åldern, och är som värst när patienten är ung. Vissa kan till och med bli av med diagnosen senare i livet. En amerikansk studie följde en stor grupp patienter och fann att 75% av dem hade tillfrisknat när de fyllt 40, och att hela 90% var symptomfria i 50-årsåldern.

Varför får man borderline?

Orsakerna till BPD är inte helt kända.

Många med BPD vittnar om att de haft det tufft under sin uppväxt, men det finns också exempel på BPD-patienter som haft en helt normal barndom. Mycket pekar på att BPD orsakas av ett samspel: att vissa arvsanlag kan förvärras av svåra livshändelser och på så sätt ”aktivera” svårigheterna hos känsliga personer.

Kan barn drabbas av borderline?

I efterhand kan man ibland se att vuxna patienter visat tidiga tecken på BPD i barndomen. Trots behöver man ha fyllt 18 år för att utredas för diagnosen. Barn kan inte få personlighetsstörningsdiagnoser eftersom personligheten ännu inte är färdigutvecklad.

Finns det ett test för att se om jag har borderline?

Idag finns det tyvärr inget enkelt borderline test att genomföra, utan detta kräver en psykiatrisk utredning.