Katastroftankar och hur man hanterar dem

Att leva med återkommande katastroftankar kan vara oerhört påfrestande och orsaka ett stort psykiskt lidande. I den här artikeln guidar Mindlers psykologer dig igenom vad begreppet katastroftankar är för något.

thinking web

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är katastroftankar?

Katastroftankar är överdrivet negativt färgade tankar och handlar ofta om att farliga eller skrämmande situationer ska ske. De är ofta formulerade likt ”tänk om…”.

De innehåller också ofta en komponent av att inte kunna förhindra, styra eller hantera det. Ovissheten som uppstår kan vara tillräckligt ångestframkallande för att inte kunna hantera tankarna i stunden.

På Mindler kan du få hjälp genom KBT hos någon av våra psykologer, om du har svårt att hantera dina katastroftankar. Då jobbar vi tillsammans med både samtal över video och med våra skriftliga IKBT-program.

Varför får man katastroftankar?

Katastroftankar är en vanlig del av många människors vardag. Då och då får vi alla tankar om det värsta scenariot som kan ske oss. Det är normalt och naturligt för människan. Det finns en teori om att det är en evolutionär mekanism som hjälpt människosläktet att överleva. Det är alltså hjälpsamt för oss att kunna bedöma olika situationers utfall, och på så vis kunna undvika att något farligt eller oönskat sker.

Katastroftankarna kan dock för vissa bli så skrämmande att de hindrar dem i vardagen eller skapar ett psykiskt lidande. Tankarna kan då vara så många och överväldigande att det kan bli svårt att hantera dem. Då har den ”evolutionära mekanismen” gått från att vara hjälpsam till hindrande. Vi vet dock inte exakt varför vissa drabbas mer än andra av katastroftankar. Det är förmodligen ett samspel mellan genetik och miljömässiga faktorer. Katastrof- och orostankar kan förekomma i varierande grad vid olika faser i livet. Hur pass bra vi är på att bedöma faktiska konsekvenser kan bero på hjärnans utveckling och de lärdomar vi har med oss från våra erfarenheter.

Det är också vanligt att sådana tankar förekommer som en del av symptombilden vid olika psykologiska tillstånd och diagnoser, tex depression, generaliserad ångest och fobi. Ibland förekommer det som en samsjuklighet med psykiatriska tillstånd som till exempel ADHD.

Det är alltså ganska vanligt att katastroftankar finns med på det ena eller det andra sättet. Gemensamt för när det blir ett problem är att tankarna är så pass överväldigande att de skapar ett långsiktigt lidande och en negativ påverkan i vardagen.

Hur hanterar man katastroftankar?

Katastroftankar blir ofta värre av att vi ger näring till dem, men också om vi försöker bli av dem. Vi behöver därför alltid balansera mellan vilka verktyg vi använder och när. Vi mår oftast bättre om vi inte håller oss till en och samma strategi för allt, utan kan välja flexibelt utefter vad situationen kräver.

Vanliga hanteringstrategier

Bedöm om tanken är hjälpsam eller inte

Denna metod går ut på att du ser över om katastroftanken verkligen är hjälpsam eller inte för dig. Tillför den viktig information om faktiska verkligheten som hjälper dig göra faktiska val, eller är den mest ett skrämmande inslag som stör dig

Beteendeexperiment

Du kan testa dina katastroftankar genom att se dem som hypoteser du behöver samla mer information om. Om du gör si eller så, händer verkligen katastrofen då? Kanske du också klarar av att hantera katastrofen när du väl står mitt i den?

Medveten närvaro

Att träna vår förmåga att rikta vår medvetenhet och fokus kan vara hjälpsamt, särskilt om tankarna inte ger dig något i stunden. Att kunna fokusera och ta tillvara på vad som faktiskt sker här och nu, kan vara en viktig motvikt mot katastroftankar. Du kan börja träna i redan lättsamma situationer, till exempel att observera med alla sinnen på promenaden hem. Vad kan du se? Vad kan du lukta? Hur känns marken under fötterna?

Behandling vid katastroftankar

Ibland kan det vara svårt att på egen hand hantera sina katastroftankar och dess påverkan på vardagen. Är svårigheterna så pass stora så finns det hjälp att få. På Mindler kan du gå i psykologisk behandling för katastroftankar. Du och din psykolog går då igenom vad dina tankar innehåller, olika beteenden kopplade till tankarna och dess konsekvenser för dig på kort och lång sikt.

Tillsammans lägger ni upp en plan för hur ni ska jobba med dina svårigheter. Ofta behöver problemet angripas från olika håll. Därför innehåller planen vanligtvis både tankemässiga och beteendemässiga interventioner. Det är vanligt att planen inbegriper flertalet hemuppgifter, där målet med dessa är att skapa faktiska förändringar i ditt liv.