Asperger syndrom

Mindler har inte möjlighet att behandla autismspektrumtillstånd/asperger syndrom, vi hänvisar därför till psykiatrin. Läs mer om vad Mindler kan hjälpa dig med.

Om du är anhörig eller har en relation med en person med ASD som påverkar dig negativt, så kan du söka stöd hos oss.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är Asperger syndrom?

Asperger syndrom var tidigare namnet på en diagnos inom autismspektrumet. Asperger syndrom beskrev en variant av autism utan intellektuella eller språkliga nedsättningar. Då autism som diagnos redan innefattar stora variationer på nivån av språk och begåvning bedömdes diagnosen asperger inte behövas. Idag heter diagnosen helt enkelt autism. Vissa som tidigare fått en Aspergerdiagnos kan däremot föredra att fortsätta använda namnet Asperger.

Vad kan Mindler göra?

Mindlers psykologer kan inte behandla autism, vi hänvisar vidare till psykatrin. Är det så att du misstänker att du har autism erbjuder vi privata neuropsykiatriska utredningar.

Om du är anhörig, har relation eller ett medberoende till en person som har autism och upplever ångest, nedstämdhet eller stress över detta, så är du välkommen att boka ett psykologsamtal hos Mindlers psykologer.