Lär dig om Asperger syndrom

På den här sidan kan du lära dig mer om Asperger syndrom

Mindler kan ej genomföra utredningar eller sätta diagnos. Våra psykologer kan däremot hjälpa dig med att hantera besvär kopplade Asperger.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte