Stressutslag

Stressutslag är hudutslag som kan uppstå som en reaktion på känslomässig eller fysisk stress. När kroppen utsätts för stress, kan detta påverka huden negativt och leda till olika hudtillstånd, i första hand utslag av mildare slag.

Mindlers psykologer guidar dig igenom vad det är, olika stressymptom som kan orsaka stressutslag och vad du kan själv kan göra för att motverka dem.

Stress - Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Stressutslag

Stress tar sig olika uttryck i vår kropp. Är man stressad ofta och under en lång period kan man börja känna sig utmattad. Men stress är i första hand ett fysiologiskt respons som hjälper kroppen att anpassa sig till olika förhållanden. Kroppen verkställer anpassningen bland annat med hjälp av hormonella förändringar. Som en konsekvens av kroppens mobilisering är det inte ovanligt att människor upplever hudreaktioner. Det kanske mest iögonfallade hudreaktionen i samband med stresspåslag är utslag i ansiktet.

Vad är stressutslag?

Stressutslag är en allmän term som används för att beskriva hudreaktioner som kan uppstå som ett resultat av stress eller ångest. Dessa utslag kan variera i utseende och svårighetsgrad, men de kan inkludera rodnad, utslag, klåda, blåsor eller andra former av hudirritationer.

Stress kan påverka kroppen på olika sätt, och huden är inte undantagen. När en person upplever stress, frigör kroppen hormoner som påverkar immunsystemet och andra kroppsfunktioner, vilket i sin tur kan påverka hudens hälsa. Trots att utslagen i första hand inte innebär en omedelbar fara kan de upplevas irriterande och pinsamma samtidigt som de kan vara ett tidigt tecken på att en förändring i livssituationen behövs.

Hur behandlar jag mina stressutslag?

Effektiva strategier minskar stressnivåer och främjar övergripande hälsa och välbefinnande, inklusive hudens hälsa. Att motverka stressutslag innebär i första hand en hälsosam livsstil som inkluderar en näringsrik och balanserad kost, regelbunden motion och samt god sömnhygien. Det kan också vara hjälpsamt att vara extra varsam med sin hud genom mild tvätt och återfuktning.

Kontakta alltid din läkare eller en dermatolog och du har utslag. Om du upplever att du har svårt att sluta med andra beteende som orsakar hudproblem (t.ex. skin-picking, kliande eller rivande på huden) är KBT en effektiv behandlingsmetod där Mindlers psykologer gärna hjälper till.

5 Fysiska symptom på stress.

Fysiska symtom på stress kan vara varierande och kan ta sig en rad olika uttryck i kroppen. Vanliga fysiska symtom på stress inkluderar:

 • Problem med magen: Krämpor, försämrad matsmältning, magkatarr, förstoppning eller en uppsvullen mage kan vara tecken på stress och ångest.

 • Fysiska utslag: Stress kan synas på huden som ökad talgproduktion, akne, klåda, fjällande hud eller tillfälliga röda fläckar.

 • Värk i kroppen: Stress kan leda till värk i kroppen, nackproblem, yrsel och andra fysiska besvär.

 • Nedsatt immunförsvar: Stress kan försvaga immunförsvaret, vilket resulterar i ökad sårbarhet för sjukdomar och längre återhämtningstider.

5 Psykologiska symptom på stress.

 • Svårigheter med koncentration: Stress kan påverka förmågan att koncentrera sig och minnet, vilket kan resultera i svårigheter att fokusera och behålla information.

 • Humörsvängningar: Stress kan påverka humöret negativt, vilket kan resultera i irritation, ilska, nedstämdhet, ångest och allmän oro.

 • Rastlöshet: Stress kan leda till känslor av rastlöshet och svårigheter att koppla av eller varva ner under lediga stunder.

 • Försämrat minne: Stress kan påverka minnesfunktionen negativt och göra det svårt att komma ihåg nya saker.

 • Sömnproblem: Stress kan leda till sömnsvårigheter, såsom svårigheter att somna, upprepade uppvaknanden under natten och tidigt morgonuppvaknande

Kan jag bli av med mina stressutslag och hur lång tid tar det?

Stressutslag är ofta temporära och försvinner när den underliggande stressen minskar eller hanteras effektivt, vanligtvis inom ett par veckor. Ibland kan dock långvarig eller kronisk stress leda till mer allvarliga hudproblem, så som psoriasis. Det finns copingstrategier för att hantera och minska sin stressnivå. Vanliga exempel är att slå upp en bok, göra andningsövningar eller gå en promenad med lugnande musik.

Hur kan Mindler hjälpa?

Vår kropp har inte utvecklat flera olika stressystem. Det innebär att det är samma system som reagerar när vi stöter på en orm under svampsäsongen eller bevittnar en olycka, som när vi möts av full mailinkorg efter ledigheten. När stressystemet blir belastat över en längre tid kan det ha allvarliga konsekvenser för vår hälsa och man kan behöva professionell hjälp att hantera sin stress. Människor som varit med om svåra trauman kan behöva hjälp att kalibrera om sin stressrespons.

En psykolog kan hjälpa till att identifiera vad det är som orsakar stress och hur du kan lära dig hantera den genom att exempelvis minska på dina krav och öka dina resurser. Det kan handla om att planera dina måsten veckovis eller att be om hjälp på jobbet.

Hör av dig till en av våra psykologer om du upplever att din stress är svårhanterlig och vill få verktyg som kan förbättra din livskvalitet.