Ormfobi - hjälp via KBT

En av de vanligare fobierna är just ormfobi, som även kallas för ophidiofobi. Att ha ormskräck kan vara besvärande då det oftast innebär att rädslan för ormar kan påverka ens tillvaro eller sätt att leva.

Mindlers psykologer kan hjälpa dig att bota och hantera olika fobier (ormfobi/ophidiofobi) genom samtalsterapi och IKBT (självhjälpsprogram).

Fobi & rädsla Mindller

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Ormfobi

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är ormfobi & ophidiofobi?

Att tycka att ormar är obehagliga är inget ovanligt. Skillnaden mellan att tycka att ormar är obehagliga och ren ormfobi, är att personen som lider av ormskräck blir så pass påverkad av sin fobi att det påverkar hela personens liv. Det kan vara allt från att undvika att resa, campa, gå i skogen eller andra aktiviteter i miljöer där ormar kan förekomma.

Att ha fobi för ormar kan låta som ett trivialt problem för någon som inte är rädd för ormar. Men för en person som lider av ophidiofobi kan det kännas som på liv och död, just på grund av den otroligt stora rädsla de känner för ormar. Man uppskattar att ungefär 3,5 % av befolkningen i Sverige lider av ormskräck, vilket gör ormfobi till en av de absolut vanligaste fobierna.

Vad är en fobi egentligen? – läs mer om fobier här.

Orsak till ormfobi

Forskare tror att ormskräck i de allra flesta fall är en del av vår evolutionära historia. Med andra ord så bottnar sig ophidiofobi många gånger i en form av överlevnadsinstinkt som är sammankopplad med vår flykt- och kamprespons. Det finns också fall där ett trauma är kopplad till ett eller flera minnen som innefattar ormar, eller att någon av föräldrarna hade ormfobi. Sistnämnda leder till att ormskräcken blir till en inlärd rädsla på grund av negativa erfarenheter som skett i barndomen.

Symtom vid ormfobi

De som lider av ormskräck kan ha allt från lätta till mer omfattande fysiska symptom på den rädsla som uppstår när de kommer i kontakt med ormar. Symtomen som är vanliga för ophidiofobi varierar i styrka beroende på individen. Det är först när symptomen blir handikappande som man kan klassa ormfobin som en sjukdom.

Exempel på vanliga symptom för personer som lider av ormfobi:

  • Hjärtklappning och muntorrhet. 

  • Panikångest och förlamande rädsla. 

  • Darrningar och svettningar. 

  • Tryck över bröstet och en känsla av att inte kunna andas. 

  • Undvikande av platser där ormar kan finnas.

Symptom på ormfobi kan förvärras med tiden och det kan även leda till att personen utvecklar andra fobier. Många som har fobier mot ormar lider vanligtvis av ytterligare fobier, i synnerhet mot krypande insekter.

Behandling vid ormfobi (ophidiofobi)

Ormskräck är psykologiskt och kan inte direkt botas med medicin. Eftersom att ormfobi i de flesta fall tros bero på evolutionära anledningar, kan reaktionerna när man ser en orm vara djupt etsade. Även om personen rationellt sett kan förstå att ormar inte är farliga, kan personen ändå inte styra över de panikkänslor som uppstår i kontakt med ormar.

Det finns några behandlingsmetoder som har visat sig fungera bra mot fobier, och som kan hjälpa den drabbade att skaffa verktyg att hantera sina rädslor. Nedan finner du tre behandlingsmetoder mot ormfobi som är vanligt förekommande och som visat sig vara effektiva.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den vanligaste behandlingsformen när det kommer till olika typer av fobier. Med hjälp av en terapeut närmar man sig rädslan kring ormar och möter de känslor som dyker upp. Detta brukar kallas för fobiträning och vid behandlingen så arbetar man med något som kallas för exponering.

Exponering i KBT innebär att personen som lider av ormfobi exponeras för ormar i ett kontrollerat möte. Exponeringen genomförs i den takt som är bekvämt för den drabbade och börjar vanligtvis med att personen får titta på bilder och filmer på ormar och slutligen även får möta livs levande ormar längre in i behandlingen. Denna metod gör att den drabbade inte känner sig maktlös inför sina känslor, utan lär sig att hantera sin rädsla och komma över sin skräck.

Hypnoterapi

Hypnoterapi är inte lika vanligt i den primära vården ännu, men kommer med största sannolikhet bli mer och mer vanlig då det visat sig vara väldigt effektivt mot fobier. Eftersom att vårt medvetande är uppdelat i olika delar, där den rationella delen som vi vanligtvis opererar från, enbart består av 5 %. Resterande 95 % är vårt undermedvetna sinne, som är mer kopplat till våra känslor.

I hypnoterapi hjälper terapeuten den drabbade att komma ner i ett djupt avslappnat tillstånd (theta hjärnvågor) där man öppnar upp det undermedvetna sinnet och släpper taget om det rationella. På detta sätt kan terapeuten leda patienten till det underliggande minnet som orsakar den starka rädslan och frigöra känslan.

Genom att komma åt kärnan till rädslan kan terapeuten insinuera andra sinnesstämningar i association till ormar och skapa ett nytt minne. När personen sedan möter ormar triggas inte längre samma känslor igång och det är då enklare att ändra sina känslo- och beteendemönster relaterade till rädslan för ormar.

NLP

NLP är en förkortning för Neurolingvistisk Programmering och är en beteendepsykologisk modell.

Neuro: hänvisar till hjärnan och sinnet.

Lingvistisk: hänvisar till hur våra sinnen och kroppstillstånd avslöjar sig i både språk och icke verbal kommunikation.

Programmering: hänvisar till vår förmåga att kunna förändra sinnes- och kroppstillstånd.

NLP och hypnoterapi går lite hand i hand och har liknande grundstenar. Båda bygger på att vi är känslomässiga varelser som styrs av underliggande programmeringar. I NLP så använder man metoder som härleder till inre kommunikation med hjälp av bilder, ljus, ljud och sensationer.

NLP hjälper till att lugna nervsystemet och är en effektiv metod mot ormskräck, eftersom att det hjälper den drabbade att bli mer närvarande och i kontakt med sina känslor. Ofta använder man sig då av en metod som kallas för “tapping”. Detta innebär att man knackar på vissa punkter på kroppen för att trigga amygdalas larmfunktion, för att avaktivera flykt- och kamp reaktionerna.

Ormfobi – vad kan du själv göra?

Om du av någon anledning inte kan eller vill söka hjälp, finns det sätt du själv kan försöka göra dig fri från din ophidiofobi. Eftersom att ormfobi och de känslor som kan uppkomma i kontakt med ormar innebär att du får en känslomässig reaktion som är svår att kontrollera, kan du enkelt använda dig av liknande metoder som om du skulle ha gått i terapi.

Ett exempel kan vara exponering som du när du söker hjälp för ormfobi via KBT får genomföra. I exponering så väljer man att under kontrollerade former möta det man är rädd för. Genom att möta det du är rädd för kan du lära dig att inte få en lika stark känslomässig reaktion i mötet med ormar. Även om det inte leder till att din ormfobi försvinner helt, kan det hjälpa dig att inte begränsa ditt liv lika mycket.

Att öva på Mindfulness och vara närvarande där du observerar och analyserar vad du känner, snarare än att du låter känslorna styra dig, medför att du med tiden lär dig att inte bli lika styrd av din rädsla. Om du har så pass stora problem med din ormfobi att det påverkar din vardag kan det vara så att du behöver hjälp på traven att bearbeta din rädsla.