Mindlers behandlingsmodell - blended treatment

I den här artikeln kan du lära dig mer om Mindlers behandlingsmodell blended treatment. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) online i kombination med självhjälpsprogram, som täcker ett brett spektrum av psykiska åkommor. Här får du lära dig mer om modellen och hur den fungerar.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.