Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Mindlers behandlingsmodell – blended treatment

Mindlers behandlingsmodell - blended treatment

I den här artikeln kan du lära dig mer om Mindlers behandlingsmodell blended treatment. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) online i kombination med självhjälpsprogram, som täcker ett brett spektrum av psykiska åkommor. Här får du lära dig mer om modellen och hur den fungerar.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Mindlers blended treatment-modell

På Mindler erbjuder vi så kallad blended treatment till våra patienter. Blended treatment är en kombination av videomöten med en psykolog och interaktiva IKBT-program att arbeta med mellan sessionerna.

Videosamtalen och IKBT-programmen genomförs i Mindlers app, som kan laddas ner från App Store och Google Play. När en patient har haft sitt första videomöte kan hen bli tilldelad IKBT-program av sin psykolog. Dessa program kan antingen genomföras på egen hand eller med stöd av en psykolog.

Fördelar med blended treatment

Det finns flera fördelar med denna behandlingsmodell:

Spara tid och pengar Eftersom patienten kan arbeta mot sina terapimål mellan sessioner med hjälp av IKBT-programmen, kan den totala behandlingstiden minska. Detta eftersom det terapeutiska arbetet inte är begränsat till den tid då patienten pratar med sin psykolog. I sin tur kan det spara patienten både tid och pengar.

Bekvämlighet Videomöten kan genomföras vid den tidpunkt som passar bäst för patienten. Blended treatment ger patienten möjlighet att spela en aktiv roll i sin terapi både utanför och under sessioner.

Fokus Eftersom patienten ägnar tid åt att arbeta med IKBT-program mellan sessionerna betyder det att själva samtalen med psykologen kan vara mer fokuserade. IKBT-program kan vara en användbar resurs för utveckling av diskussionspunkter mellan patienter och terapeuter. Terapisessioner kan då fokuseras mer på vad som behöver bearbetas med hjälp av en psykolog (t.ex. hjälp med att få tillgång till och utforska känslor) medans de mer praktiska aspekterna av terapi (t.ex. undervisning genom IKBT-programmen) kan utföras av patienten vid en tidpunkt som fungerar för hen.

Tillgänglighet Onlineterapi ökar tillgången till terapi. För patienter som upplever specifika svårigheter, som allvarlig social ångest, kan det vara en utmaning att delta i terapisessioner fysiskt. Med terapi online får dessa patienter tillgång till behandling på ett sätt som fungerar för dem.

Exempel på områden som fungerar bra att behandla genom Blended-treatment:ÅngestDepressionStress


Senast uppdaterad: 2023-04-12

Författare: Dr. Nahid Karamali