Vad kostar det att gå till en psykolog?

2019.10.14

Vad kostar det att gå till en psykolog?

Hos Mindler är priset alltid 100 kronor per besök

De flesta förknippar psykologbesök med höga priser men sanningen är däremot att det inte behöver kosta skjortan att gå till en psykolog. I den här artikeln förklarar vi hur det fungerar att träffa en psykolog via offentligheten:
En privat psykolog kostar i regel 1000 till 1500 kronor per samtal. Ett samtal pågår som oftast runt en timme. Som svensk medborgare har du däremot enligt lag har rättighet att träffa en psykolog via din vårdcentral. Detta innebär att du kan få psykologhjälp till vanlig patientavgift vilket i de flesta landsting ligger på runt 100 kronor per besök.

Problemet är däremot att det råder en stor brist på psykologer runt om i Sverige och många vårdcentraler saknar tillgång till psykologer överhuvudtaget. De flesta vårdcentraler har inga egna anställda psykologer och det är vanligt att de har ett avtal med en privatpraktiserande mottagning där de skickar sina patienter. Då fungerar det alltså så här:

1. Du söker hjälp hos vårdcentralen
2. Vårdcentralen remitterar dig till en privatmottagning
3. Du betalar vanlig patientavgift för ditt besök.

Detta innebär att du i slutändan kan komma att gå till en privat psykolog men betalar samma pris som i den offentliga sjukvården. Nackdelen är att denna process med remiss kan dra ut på tiden och i många landsting är väntetiden oerhört lång. En stor del av vårdcentralerna saknar dessutom överhuvudtaget psykolog och har inte ens avtal med en privatmottagning.
Ett alternativ är därför att träffa en psykolog via Mindler – Sveriges största offentligt finansierade digitala psykologmottagning. Priset är alltid 100 kronor om du inte har frikort då är det gratis. Fördelen med att söka vård hos oss är:

• Du får träffa någon helt utan väntetid
• Du får välja mellan ett stort antal psykologer och blir inte tilldelad en psykolog som fallet är hos vårdcentralen.
• Du slipper bli remitterad utan laddar bara ned appen och bokar!

Relaterade artiklar