Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Vad kostar det att träffa en psykolog?

Vad kostar det att träffa en psykolog?

På denna sida går vi igenom vad det kan kosta att träffa en psykolog.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Garanterad tid inom 24 timmar

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad kostar det att träffa en psykolog?

De flesta förknippar psykologbesök med höga priser men sanningen är att det inte behöver kosta skjortan att träffa en psykolog. I den här artikeln förklarar vi hur det fungerar att träffa en psykolog via offentligheten: En privat psykolog kostar i regel 1000 till 1500 kronor per samtal. Ett samtal pågår som oftast runt en timme. Som svensk medborgare har du dock rätt att träffa en psykolog via din vårdcentral så länge det finns ett vårdbehov. Detta innebär att du kan få psykologhjälp till vanlig patientavgift vilket i de flesta landsting ligger på runt 100 kronor per besök.

Problemet är däremot att det råder en stor brist på psykologer runt om i Sverige och många vårdcentraler saknar tillgång till psykologer överhuvudtaget. De flesta vårdcentraler har inga egna anställda psykologer och det är vanligt att de har ett avtal med en privatpraktiserande mottagning där de skickar sina patienter.

1. Du söker hjälp hos vårdcentralen 2. Vårdcentralen remitterar dig till en privatmottagning 3. Du betalar vanlig patientavgift för ditt besök.

Detta innebär att du i slutändan kan komma till att behöva träffa en privat psykolog men betalar samma pris som i den offentliga sjukvården. Nackdelen är att denna process med remiss kan dra ut på tiden och i många landsting är väntetiden oerhört lång. En stor del av vårdcentralerna saknar dessutom överhuvudtaget psykolog och har inte ens avtal med en privatmottagning.

Ett alternativ är därför att träffa en psykolog via Mindler – Sveriges största offentligt finansierade digitala psykologmottagning på primärvårdsnivå_. Priset är alltid 100 kronor om du inte har frikort_ då är det gratis.

Fördelen med att söka vård hos oss är:

• Du får träffa någon helt utan väntetid • Du får välja mellan ett stort antal psykologer och blir inte tilldelad en psykolog som fallet är hos vårdcentralen. • Du slipper bli remitterad utan laddar bara ned appen och bokar!

Som vi beskrev ovan kan du komma att hamna på en privatmottagning trots att du får vården betald av det offentliga på grund av att din lokala vårdcentral inte har några egna anställda psykologer. Det är däremot värt att poängtera att det finns en del saker som inte den offentliga vården ska bekosta och som du måste söka till en privatmottagning för att få hjälp med.

Kort beskrivit kan man säga att du kan vända dig till den offentliga vården när du har ett psykologiskt problem som du behöver hjälp med. Detta kan handla om saker som hindrar dig i din vardag exempelvis ångest, stress eller depression. Om du däremot inte har några problem men känner att du exempelvis skulle behöva coachning för att bli en bättre ledare så är detta något som du behöver betala ur egen ficka för att få hjälp med.