Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Terapi » Vad kostar det att träffa en psykolog?

Vad kostar det att träffa en psykolog?

Läs mer kring generella kostnader & priser för psykologsamtal. Hos Mindler kan du alltid träffa en psykolog utan väntetid - 100kr per samtal - frikort gäller.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad kostar det att träffa en psykolog?

En privat psykolog kostar i regel 1000 till 1500 kronor per samtal. Ett samtal pågår som oftast runt en timme. Som alternativ kan du som svensk medborgare träffa en psykolog via din vårdcentral, så länge det finns ett vårdbehov. Detta innebär att du kan få psykologhjälp till vanlig patientavgift - vilket i de flesta regioner ligger på runt 100 kronor per besök. Du kan vända dig till den offentliga vården när du lider av psykisk ohälsa. Detta kan handla om saker som hindrar dig i din vardag: exempelvis ångest, stress eller depression

Olyckligtvis är behovet av psykologstöd större än utbudet, vilket innebär att det kan vara svårt och ta lång tid att få kontakt med en psykolog.

Ett alternativ är därför att träffa en psykolog via Mindler – Sveriges största offentligt finansierade digitala psykologmottagning på primärvårdsnivå. Priset är alltid 100kr, om du inte har frikort då är det gratis.

Fördelen med att söka vård hos Mindler är:

• Du får träffa en psykolog utan väntetid.

• Du får välja mellan ett stort antal psykologer och blir inte tilldelad en psykolog som fallet är hos vårdcentralen.

• Du slipper att bli remitterad utan det är bara att ladda bara ned appen och boka!

Läs mer om hur Mindler fungerar här.


Senast uppdaterad: 2024-01-15