FOMO - fear of missing out

De flesta har inte koll på vad uttrycket FOMO betyder, men i stort sett så har alla känt en rädsla för att missa något viktigt. Faktum är att FOMO är både en vanlig och väldigt naturlig känsla. Läs mer om hur du kan hantera och behandla FOMO, samt dess motsats.

De flesta som upplever FOMO behöver inte söka professionell vård. Upplever du däremot att din FOMO orsakar så pass hög ångest att det påverkar ditt dagliga liv, tveka inte att boka in en tid till en av våra psykologer för en första bedömning.

Ångest

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Ångest

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är FOMO?

"FOMO" står för "Fear of Missing Out" på engelska, vilket översätts till svenska som "rädsla för att gå miste om" eller "rädsla för att missa något". Det beskriver en känsla av oro eller ångest som någon kan känna när de tror att andra har roliga eller intressanta upplevelser som de själva inte är en del av. FOMO uppstår ofta i samband med sociala evenemang, aktiviteter eller händelser som en person inte deltar i, och det kan påverka beslut och beteende när man försöker undvika att missa upplevelser eller möjligheter. Termen används främst inom populärkulturen och sociala medier.

Vad beror FOMO på?

Idag lever vi i ett helt annat informationsflöde än vad vi tidigare gjort. Plattformar och kanaler som vill förmedla information blir allt större och mer tillgängliga för oss. FOMO som fenomen har alltid funnits i olika skepnader, men har blivit mer tydligt formad utifrån den verklighet vi lever i idag. 

Hur hanterar man FOMO?

Det kan vara svårt att värja sig från det oändliga flödet av ny och till synes viktig information som finns tillgänglig för oss, varpå FOMO beskrivs som ett allt vanligare fenomen. Nedan följer ett par generella råd och åtgärder:

Kartlägg vilka situationer som triggar igång din FOMO

Genom att ta reda på vilka situationer som väcker din FOMO kan du lättare förhålla dig till hur du skulle vilja hantera dem. Om möjligt, gör gärna en mer djupgående kartläggning kring vilka konton, plattformar eller händelser som får dig att känna FOMO. 

Begränsa din användning av sociala medier

Många gånger kan FOMO uppstå som följd av försök att hålla sig uppdaterad och involverad i händelser och information som sker på sociala medieplattformar. Eftersom våra sociala medier är anpassade med algoritmer för att ständigt visa oss det vi vill se, så blir möjligheten att missa något vi tycker är relevant och viktigt allt större. Ett bra första steg kan vara att undvika sociala medier under en viss period, för att lära dig att du kan må bra utan att ständigt hålla dig uppdaterad. 

Kartlägg dina värderingar och mål

Fundera över vad du tycker är viktigt och meningsfullt i just ditt liv, och vilka mål du har i framtiden. Genom att ställa dina värderingar i förhållande till situationerna som väcker FOMO i dig, kan det vara lättare att få perspektiv och prioritera det som verkligen är viktigt för dig. 

Fokusera på vad du har i stället för vad du inte har

I stället för att fokusera på saker och ting du inte har, försök lägga tonvikt på det du har. Detta kan lättare göras genom att träna mindfulness - att vara närvarande i nuet. Öva på att uppskatta de ögonblick du upplever just nu. Meditation kan också vara ett användbart verktyg för att minska ångest och stress.

Sätt realistiska förväntningar

Förstå att det inte är möjligt att delta i allt och att varje ögonblick inte behöver vara spektakulärt. Sätt realistiska förväntningar på dig själv och andra.

KBT för FOMO

Då FOMO är en typ av ångest så kan KBT vara en hjälpsam metod. Via KBT kan din psykolog hjälpa dig med att kartlägga dina triggers och värderingar samt sätta upp en behandlingsplan för hur du ska utmana dig och överkomma din FOMO.

Motsatsen till FOMO

Det finns inget vedertaget begrepp för motsatsen till FOMO, men i populärkulturen har begreppet "JOMO" skapats som en motvikt. JOMO står för "Joy of Missing Out" eller "Glädjen att gå miste om", och representerar en positiv inställning till att aktivt välja att inte delta i vissa aktiviteter eller händelser för att istället njuta av lugnet, avkopplingen eller de egna valen. Begreppet uppkom som ett sätt att uttrycka medvetenhet och nöjdhet med beslutet att inte alltid vara delaktig i allt, utan istället kunna fokusera på de ögonblick och aktiviteter som verkligen ger glädje och tillfredsställelse. 

FOMO är normalt - men till en viss gräns

FOMO är som tidigare nämnt starkt korrelerat med användning av sociala medier, med det är även viktigt att komma ihåg att FOMO kan uppstå som en följd av andra faktorer. Det är en vanlig och egentligen väldigt naturlig känsla för människor i alla åldrar. Det är alltså ingen sjuklig känsla, utan någonting vi alla känner någon gång i våra liv. Upplever du att din FOMO orsakar så pass hög ångest att det påverkar ditt dagliga liv, tveka inte att boka in en tid till en av våra psykologer för en första bedömning.