FOMO - fear of missing out

Vad är FOMO? I denna artikel går vi igenom varför FOMO kan uppstå samt hur man kan hantera det.

Ångest

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är FOMO?

FOMO är en förkortning av det engelska uttrycket Fear of missing out och är ett mycket vanligt psykologiskt dilemma som kan innebära svår stress eller rädsla för att missa någonting som man anser är viktigt eller har potential att vara fördelaktigt för en själv. Detta fenomen tas ofta upp i samband med diskussioner om de negativa psykologiska effekterna som sociala medier har på oss. Vårt sökande efter information om våra vänner, omvärlden och sensationella händelser på nätet styrs i mångt och mycket av en oro att missa någonting värdefullt. Det är förståeligt att en sådan rädsla förvärras när mängden information som potentiellt kan vara användbar för gemene man är så pass massiv att man nästintill är garanterad att missa någonting varje sekund man inte febrilt söker runt på nätet.

FOMO är en form av ångest.

FOMO används även ofta i investeringsrelaterade sammanhang, där man istället pratar om rädslan att missa fördelarna av en kraftig prisökning. Anledningen till att FOMO pratas om speciellt mycket i sammanhang relaterade till saker som krypto- och aktiehandel, är att detta är aktiviteter som verkligen stimulerar den delen av hjärnan. Att se en aktie snabbt öka i värde utan att själv ha köpt den orsakar hos nästan alla en känsla av att man har missat någonting. Denna rädsla kan därmed orsaka att människor köper aktier eller andra värdepapper i alldeles för sent skede av den positiva prisutvecklingen, vilket i längden ofta leder till handelsförluster. Det är vanligt att denna psykologiska fallgrop är det första man lär en ny investerare att vara medveten om.

FOMO är egentligen inte någonting man kan begränsa till ett specifikt område, eftersom det är en så vanligt aktiverad del av vårt psyke. En persons FOMO kan aktiveras närsomhelst och är svår att kontrollera. Att vara medveten om känslan är däremot första steget mot att motverka de ologiska handlingar som den orsakar. FOMO är heller inte någonting som är speciellt nytt. Redan forntida texter talade om denna psykologiska snedvridning och dess upprepade negativa effekter på människors handlingar och agerande. 

Hur hanterar man FOMO?

Som tur är, är det inte speciellt svårt att hantera FOMO om man har erfarenhet med det sen tidigare. Forskningen kring detta fenomen är ganska entydigt när det kommer till orsakerna bakom känslan. Det handlar i grund och botten om att man inte nöjd med sin livssituation och söker sig som en följd av detta till någonting som kan förbättra den. Då är det mer sannolikt att man känner att man missar någonting väsentligt. Att sluta använda saker som förvärrar och eggar på känslorna är ett bra steg att ta. Eftersom sociala medier har förmågan att ständigt övertyga en om att man missar någonting viktigt och relevant, är ett bra första steg att helt enkelt undvika dem under en viss period. Nedan följer några mer generella råd och åtgärder:

Fokusera på vad du har i stället för vad du inte har

I stället för att fokusera på saker och ting du inte har, försök vara tacksam för det du faktiskt har. Detta är såklart lättare sagt än gjort när man bombarderas av bilder och berättelser från sociala medier om hur bra vissas liv är rent materiellt. Det kan vara en bra idé att byta ut människorna du följer på sociala medier med personer som i stället får dig att känna dig tacksam för det du har och som ger dig motivation i stället för en känsla av att sakna någonting. Det är bättre att följa människor som inte skryter och håller sig till verkligheten – både när det kommer till det onda och det goda.

Ta reda på vad det är som triggar din känsla av FOMO, och konstruera en miljö där du undviker dessa utlösande faktorer så mycket som möjligt. Arbeta med att försöka identifiera det som får dig att må dåligt, och undvik det. Det behöver faktiskt inte vara svårare än så för mildare fall av känslan. Det andra alternativet är ju att helt koppla bort sig från sociala medier, vilket absolut skulle vara hälsosamt för många att göra, åtminstone under en viss period, men det är också viktigt att poängtera att det inte alltid är möjligt, då många förlitar sig på sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och även för daglig underhållning och informationssökning.

Förlita dig mer på relationer med människor i verkligheten

Det är inte ovanligt att man söker sig till andra om man känner sig deprimerad eller har svår ångest. Det är faktiskt en hälsosam process som på många sätt bör uppmuntras. Att känna sig ensam är ett sätt för vår hjärna att tala om för oss av vi borde söka kontakt med andra, vilket inte nödvändigtvis är dåligt. Vad som däremot är negativt är om dessa känslor enbart leder till att man skrollar i ett mållöst sökande efter en lösning på sociala medier. Det löser inte problemet, och fungerar mer som en distraktion än någonting annat.

Att engagera sig på sociala medier är inte lösningen mot ensamhet. Användandet av sociala medier kan i många fall liknas en sorts flykt från sin situation, då det kan vara en distraktionsmetod för att undvika att hantera dåliga känslor. Om du även lägger till känslan av att man missar någonting om man inte använder sociala medier, så har du en kraftig blandning som med lätthet kan leda till beroende eller oönskade beteendemönster.

I grund och botten är sociala medier just vad namnet beskriver – sociala. Problem uppkommer när sociala kontakter börjar och slutar på nätet och inte övergår till verkliga kontakttillfällen. Om du har någon/några du ständigt pratar eller umgås med på nätet, varför inte också anordna fysiska träffar? Det är ett perfekt sätt att dra nytta av fördelarna av sociala medier, samtidigt som du undviker nackdelarna. Att skapa betydelsefulla och intima relationer med människor är ett långt mycket bättre sätt att motverka ensamhet än att bara använda sociala medier.

Fokusera på att vara tacksam

Forskning har nu länge visat att tankar och handlingar vars syfte är att visa tacksamhet för någonting är ett mycket bra sätt att lyfta sitt eget humör, såväl som humöret hos anhöriga. Som människor har vi bara förmåga att fokusera på en sak i taget, och om du i stället för att fokusera på det du saknar, fokuserar på det du har, det vill säga att du ersätter negativa tankar med positiva, kommer ditt humör garanterat förbättras. Det bästa med denna effekt är att den även är smittsam. Om du fokuserar på positiva saker kommer det märkas i sociala sammanhang, vilket i sin tur ändrar andra människors tankesätt. 

I detta sinnestillstånd är det svårare att övertyga någon att känna FOMO. Om man redan är nöjd med hur saker och ting är, finns det inte en lika stor anledning att söka sig till någonting nytt. Rädslan att missa någonting nytt och exalterande försvinner alltså direkt. FOMO kan alltså ersättas med en känsla av tacksamhet, så länge man fokuserar på rätt saker!

FOMO och reklam

Du vet säkert redan att företag ständigt använder FOMO för att göra det mer sannolikt att du köper någonting. Det finns en anledning att reklam ofta lägger extra stort fokus på att erbjudandet är tidsbegränsat, eller att det inte finns oändliga exemplar av produkten. I värsta fall kan detta faktiskt få dig att köpa någonting du annars inte hade brytt dig om.

De flesta annonser fokuserar alltså på att skapa en atmosfär där kunden måste agera snabbt och där produkterna är väldigt exklusiva. Denna kraftfulla kombination av ”begränsat antal produkter” och ”begränsad tid att nyttja erbjudandet” är en mycket kraftig kombination och ökar människors benägenhet att köpa det som marknadsförs markant.

Exklusivitet ger kunder känslan att de har möjlighet att köpa någonting många andra inte har, vilket gör att köpet triggar belöningssystemet. ”Jag lyckades hitta ett riktigt bra erbjudande, vad tur jag har!”. Tyvärr är det inte riktigt som att hitta en guldklimp på badstranden, då du fortfarande betalar pengar för att förverkliga ditt ”fynd”. 

Vi har säkert alla råkat ut för denna fälla många gånger, men man bör knappast klandra sig själv. Det är företagen som drar nytta av en aspekt av vår psykologi som är svårkontrollerad, inte nödvändigtvis vår självkontroll som brister. Att vara medveten om detta är åtminstone ett bra steg i rätt riktning, och med erfarenhet och träning kan man såklart lära sig att undvika denna typ av marknadsföring med lätthet.

Några avslutande ord om FOMO

FOMO är som sagt starkt korrelerat med användning av sociala medier, med det är även viktigt att komma ihåg att FOMO kan uppstå som en följd av andra faktorer. Det är en vanlig och egentligen väldigt naturlig känsla för människor i alla åldrar. Det är alltså ingen sjuklig känsla, utan någonting vi alla känner någon gång i våra liv.

Om du själv känner att du verkligen lider av känslor av att missa saker och ting, så kan du alltid reflektera över saker att vara tacksam över i stället. Detta skiftar fokuset från negativa till positiva aspekter av ditt liv, vilket hjälper dig känna tillhörighet och släppa ångest.

Senast uppdaterad: 2023.05.24

Författare: Felix Lundevall

Granskad av: Mindlers psykologer