Melankoli och depression

Läs mer om melankolisk depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Ingen väntetid
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är melankoli?

Ordet melankoli betyder ungefär svårmod eller tungsinthet. Tidigare kunde melankoli användas som beteckning för en depression som kommer inifrån och utan yttre anledning, alltså en depression som inte utlöses av något som har hänt.

Melankoli och depression

Idag kan begreppet användas för att närmare specificera en depressionsdiagnos. Egentlig depression med melankoli beskriver en symptombild där personen upplever en nästan total oförmåga att känna glädje eller lust, vaknar tidigt och känner sig som mest nedstämd på morgonen.