Boka KBT online – kognitiv beteendeterapi – med Mindler

Med Mindler kan du boka Kognitiv beteendeterapi på nätet. Alla våra psykologer är legitimerade KBT psykologer och du kan boka behandling redan idag via vår app. Besöken är landstingssubventionerade och kostar därför endast 100 kronor. Om du har frikort betalar du ingenting.

 

Ladda ned Appen här

 

Besöket bokar du genom vår app som du hittar här. Mer information om hur tjänsten fungerar, betalning och användarvillkor finner du under frågor och svar

Hur fungerar internetbaserad KBT med Mindler?

Besöket sker via direktsamtal med en psykolog i vår app. Allt du behöver göra för att boka KBT online med Mindler är att:

  1. Ladda hem appen
  2. Välj mellan lediga tider och boka en tid som passar dig
  3. Träffa en legitimerad KBT psykolog online

Med Mindler slipper du de långa väntetider som de flesta får erfara när de söker psykologhjälp på en vårdcentral. Att söka KBT på internet via Mindler innebär att du oftast får träffa en psykolog samma eller nästföljande dag som du söker hjälp. Du slipper även de höga avgifter som oftast gäller på privata mottagningar.

KBT på nätet vs. fysisk mottagning

Att träffa en psykolog online är ett enkelt och smidigt alternativ till att söka hjälp på en fysisk mottagning. Det är många som avhåller sig från att söka hjälp på grund av att det känns som ett alltför stort steg att besöka en mottagning. Om du söker hjälp via en vårdcentral får du dessutom inte träffa en psykolog på en gång utan du måste först träffa en läkare som ger dig en remiss till en psykolog. Online KBT är därför ett oerhört enkelt alternativ för dig som vill sätta igång med din behandling på en gång.

Förutom att sänka trösklarna till att söka hjälp ökar även online KBT utbudet på en nationell nivå. En av grundtankarna bakom Mindler är att alla ska kunna få hjälp, oavsett om du bor i en miljonstad eller på någon mindre ort.  Med Mindler kan du träffa en psykolog i Stockholm såväl som om du bort i en liten stad där utbudet av KBT terapeuter är lågt. Du behöver dessutom inte ta en paus i din behandling om du åker utomlands utan kan fortsätta terapin om du åker på semester.

Nedan kan du läsa mer om vad KBT är för något, vad det hjälper för och hur det fungerar rent praktiskt.

Vad är KBT egentligen?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. På enkel svenska innebär detta att terapin fokuserar på följande:

  • Vad du tänker och vad du gör i olika sammanhang.
  • Hur samspelar du med din omgivning?
  • Hur tolkar du situationer?
  • Hur reagerar du?
  • Och framförallt, kan det finnas bättre sätt att hantera situationerna?

Detta är frågor som du tillsammans med din psykolog kommer att söka svar på.

Hur går en KBT behandling till rent praktiskt?

I början av en KBT behandling enas du och psykologen om vad du har för mål med terapin. Detta är viktigt för att veta att man behandlar rätt problemområden. Tillsammans strävar ni därefter i den riktningen.

En viktig del av en KBT-terapi är de så kallade hemuppgifterna. Eftersom dina problem existerar i din vardag är det ofta där du behöver träna på att hantera dem annorlunda. Din psykolog kommer att ge dig förslag på övningar du kan utföra mellan era samtal. Det kan handla om att ändra beteenden eller tankemönster i olika situationer. När ni väl pratar igen går ni igenom hur det gått och tar vid behov fram nya hemuppgifter.

Vad hjälper KBT för?

KBT som terapimetod är vetenskapligt beprövat. Det betyder att ett stort antal studier har visat att KBT är en effektiv behandlingsform för problem som ångestsyndrom, panikångest, depression, stress och sömnbesvär.

Utveckling av KBT i tiden

Något förenklat kan man säga att KBT är sammansmältning av beteende- och kognitivterapi. Kognitivterapi utvecklades under 70-talet och grundtanken i denna terapiform är att identifiera vilka tankemönster som är förknippade med att man mår dåligt. Beteendeterapi är en något äldre terapiform som grundar sig i hur människor lär sig och påverkas av sina egna och omgivningens handlingar. Denna terapimetod hade ett stort genomslag under 50-talet. Begreppet KBT populariserades på 80-talet men sedan dess har flera alternativa former vuxit fram. Dessa brukar ofta kallas för tredje vågens beteendeterapi och exempel på två terapiformer som har blivit populära under 2000-talet är ACT (acceptance and commitment therapy) och DBT (Dialektisk beteendeterapi). Dessa terapiformer är fokuserade på acceptans till de känslor och tankar som skapar obehag.

Exempel på övningar inom KBT:

Ett exempel på en kognitiv övning är att försöka identifiera vilka tankar som triggas när du upplever exempelvis ångest, oro eller obehag för att sedan skriva ned dessa och i nästa steg använda detta för att finna alternativa tankemönster. Ett exempel på en beteendeterapeutisk övning är exponering, det vill säga att du gradvis närmar det som får dig att känna obehag.

Vänta inte! Ladda ned vår app och boka terapi online redan idag.

 

Undrar du vad det innebär att vara en legitimerad KBT psykolog?

Vi har över 100 legitimerade KBT psykologer anslutna till tjänsten vilket innebär att vi är en av Sveriges största arbetsgivare för psykologer. Att vara en legitimerad KBT psykolog innebär dels att man har genomgått psykologprogrammet, vilket är en fem år lång universitetsutbildning. Man ska även ha genomfört en ett år lång PTP, vilket står för praktisk tjänstgöring för psykologer. Alla våra psykologer har en skyddad legitimation från socialstyrelsen vilket innebär att du kan känna dig trygg med att du får professionell vård via Mindler. läs mer om vad skillnaden är mellan en psykolog och psykoterapeut?

 

 

 

www.mindler.se