Behandlingar vid graviditet och förlossning

Här kan du läsa mer om våra IKBT-program mot förlossningsdepression och förlossningsrädsla. För att ta del av programmen laddar du enkelt ned våran app. Programmen blir tillgängliga först efter att du bokat ett första psykologbesök.

IKBT-program mot förlossningsdepression och förlossningsrädsla

Mindler har ett behandlingsprogram mot förlossningsdepression och ett mot förlossningsrädsla. Du kan arbeta med programmen självständigt eller tillsammans med en psykolog. Du väljer det alternativ som passar dig bäst. Behandlingarna består av olika avsnitt där varje avsnitt motsvarar ungefär en veckas arbete. Du kan själv välja om du vill arbeta i ett annat tempo om det passar dig bättre. Det går jättebra att arbeta lite snabbare med något avsnitt och stanna lite längre i ett annat. Försök att inte stressa igenom behandlingen utan ge dig själv den tid som du behöver.

För att behandlingen ska hjälpa dig är det viktigt att du gör övningarna och uppgifterna. Du får kontinuerligt tydliga instruktioner för hur och vad du ska göra. Om du känner dig tveksam kan du alltid fråga din psykolog. I båda behandlingarna får du lära dig hur du kan hantera det som är svårt för dig med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Förlossningsdepression

Den här behandlingen passar dig som känner dig nedstämd eller deprimerad i samband med en graviditet. Det spelar ingen roll om din depression har uppstått innan eller efter förlossningen.

Du får lära dig mer om vad depression är, vad som gör att den inte går över direkt och hur du kan ta stöd från din omgivning. En väldigt viktig del går ut på att du får undersöka hur ditt mående påverkas av vad och hur du gör saker. Du kommer upptäcka att vad du gör påverkar hur du mår. Utifrån den kunskapen kommer du börja förändra vad och hur du gör saker för att påverka hur du mår. När du har arbetat med dina aktiviteter och beteenden under några veckor kommer du få undersöka dina negativa tankar. I behandlingen får du konkreta verktyg för hur du kan hantera dina negativa tankar på ett hjälpsamt sätt.

I följande video pratar psykolog Isabel Wienberg mer om behandlingsprogrammet mot förlossningsdepression.

Förlossningsrädsla

Behandlingen mot förlossningsrädsla riktar sig till dig som upplever oro och ångest kopplat till en förlossning. I behandlingens sju avsnitt kommer du få lära dig mer om förlossningsrädsla och undersöka innehållet i din egen rädsla.

Vi går igenom hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och hur vissa beteenden, som kan kännas hjälpsamma i stunden, faktiskt kan förvärra rädslan. Du får lära dig hur du kan identifiera dina egna ohjälpsamma beteenden och hur du kan förändra dem. I behandlingen får du också träna på att använda acceptans och magandning för att hantera din rädsla.

I följande video pratar psykolog Suzan Mobarke mer om behandlingsprogrammet mot förlossningsrädsla.