Sorgbearbetning

När vi drabbas av en svår förlust eller besvikelse, som förändrar livet på ett avgörande sätt, är det omöjligt att uppleva alla känslor på en gång. Det skulle bli för överväldigande. Bearbetningen måste ske stegvis och över lång tid.

Man kan se sorgeprocessen som en stor måltid för själen, som vi måste äta långsamt och i små tuggor för att inte få ont i magen. När vi till slut har lyckats smälta ”maten” ordentligt får vi ny kraft och kan gå vidare i livet.

Det är normalt att känna nedstämdhet och uppleva starka känslosvängningar direkt efter en omvälvande förlust, t.ex. dödsfall i familjen. Om du upplever något sådant behöver du inte nödvändigtvis söka behandling med en gång – processen sköter ofta sig själv.

Men om det har gått uppemot ett halvår och läget fortfarande känns krisartat kan det vara dags att söka professionell hjälp. Den akuta sorgfasen avtar nämligen i regel efter några månader, enligt modern forskning.

Sorgbearbetning och psykoterapi

Legitimerade psykoterapeuter får ofta möta sörjande patienter. Att hantera sorgeprocesser ingår dessutom i deras utbildning. Om du behöver hjälp med att bearbeta din sorg är en psykoterapeut alltså ett ”säkert kort”. Legitimationen garanterar en professionell behandling. Men personkemin är också viktig, liksom inriktningen (PDT, KBT osv.). Se vår sida om psykoterapi för tips om hur du väljer rätt behandlare.

Workshops och kurser om sorgbearbetning

Det är inte bara legitimerade psykoterapeuter som erbjuder hjälp för sörjande personer. Vissa privata institut och företag har specialiserat sig i den här nischen, t.ex. Svenska institutet för sorgbearbetning. De arrangerar workshops och kurser i ämnet.

Böcker om sorgbearbetning

Det finns gott om självhjälpslitteratur för den som vill lära sig mer om hur sorg fungerar och vad man kan göra för att underlätta sin egen bearbetning. Den bortgångna psykiatrikern Elisabeth Kubler-Ross var och är en framstående författare i genren. Hon skrev flera böcker om döden och om sorgeprocessen, t.ex. On Grief and Grieving.

Även Svenska institutet för sorgbearbetning erbjuder litteratur som baseras på de verktyg som man själva använder i sitt arbete. Sorgbearbetning av Russel Friedman, en av förespråkarna för The Grief Recovery Method, förefaller vara deras standardverk.

(Vi har inte kunnat finna någon forskning som stödjer institutets metoder, eller några legitimerade psykologer eller psykoterapeuter som använder deras program, och kan därför varken råda eller avråda någon från att utnyttja deras tjänster. De ser dock ut att ha bra referenser, enligt hemsidan.)

Steg och faser i sorgbearbetning

Kubler-Ross, som vi nämnde ovan, har skapat en modell för sorgbearbetning som fått stor spridning även utanför psykiatrin. Den bygger på hennes mångåriga arbete med döende patienter och delar in processen i fem faser:

  1. Förnekelse
  2. Ilska
  3. Förhandling
  4. Depression
  5. Acceptans

På senare år beklagade hon sig dock över att modellen misstolkats av många. Modern forskning har heller inte funnit några tydligt avgränsade faser som bekräftar Kubler-Ross’ teorier. I stället tyder mycket på att varje individs sorgeprocess är unik och oförutsägbar.

Att Kubler-Ross-modellen inte kunnat bekräftas kan bero på att hon fokuserade på personer som själva var döende, medan den kanske vanligaste formen av sorg drabbar efterlevande som förlorat någon närstående. Det rör sig alltså om två olika sorters processer som inte nödvändigtvis går att jämställa.

Anders Magnussons metod för sorgbearbetning

Anders Magnusson är frontfigur för Svenska institutet för sorgbearbetning, en svensk variant av det USA-baserade The Grief Recovery Institute. Magnussons föreläsningar baseras på The Grief Recovery Method, som John W. James från det amerikanska institutet skapat.

Metoden tycks vara populär och ha goda referenser, men inte heller på den amerikanska hemsidan kan vi hitta några legitimerade psykoterapeuter, psykologer eller psykiatriker bland medarbetarna, eller något forskningsstöd.