Lär dig mer om sorg och bearbetning

På den här sidan kan du läsa mer om sorgbearbetning. Känner du du att du inte klarar av att bära din sorg själv kan någon av våra psykologer hjälpa dig.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Mindler depression illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kronor (eller frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram

Ladda ner appen och boka ett samtal med någon av våra 250 psykologer redan idag. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Sorgbearbetning

När vi drabbas av en svår förlust eller besvikelse, som förändrar livet på ett avgörande sätt, är det omöjligt att uppleva alla känslor på en gång. Det skulle bli för överväldigande. Bearbetningen måste ske stegvis och över lång tid.

Man kan se sorgeprocessen som en stor måltid för själen, som vi måste äta långsamt och i små tuggor för att inte få ont i magen. När vi till slut har lyckats smälta ”maten” ordentligt får vi ny kraft och kan gå vidare i livet.

Det är normalt att känna nedstämdhet och uppleva starka känslosvängningar direkt efter en omvälvande förlust, t.ex. dödsfall i familjen. Om du upplever något sådant behöver du inte nödvändigtvis söka behandling med en gång – processen sköter ofta sig själv.

Men om det har gått uppemot ett halvår och läget fortfarande känns krisartat kan det vara dags att söka professionell hjälp. Den akuta sorgfasen avtar nämligen i regel efter några månader, enligt modern forskning.

Sorgbearbetning och psykoterapi

Legitimerade psykoterapeuter får ofta möta sörjande patienter. Att hantera sorgeprocesser ingår dessutom i deras utbildning. Om du behöver hjälp med att bearbeta din sorg är en psykoterapeut alltså ett ”säkert kort”. Legitimationen garanterar en professionell behandling. Men personkemin är också viktig, liksom inriktningen (PDT, KBT osv.). Se vår sida om psykoterapi för tips om hur du väljer rätt behandlare.

Steg och faser i sorgbearbetning

Kubler-Ross, tidigare psykiatriker och författare, har skapat en modell för sorgbearbetning som fått stor spridning även utanför psykiatrin. Den bygger på hennes mångåriga arbete med döende patienter och delar in processen i fem faser:

  1. Förnekelse
  2. Ilska
  3. Förhandling
  4. Depression
  5. Acceptans

På senare år beklagade hon sig dock över att modellen misstolkats av många. Modern forskning har heller inte funnit några tydligt avgränsade faser som bekräftar Kubler-Ross’ teorier. I stället tyder mycket på att varje individs sorgeprocess är unik och oförutsägbar.

Att Kubler-Ross-modellen inte kunnat bekräftas kan bero på att hon fokuserade på personer som själva var döende, medan den kanske vanligaste formen av sorg drabbar efterlevande som förlorat någon närstående. Det rör sig alltså om två olika sorters processer som inte nödvändigtvis går att jämställa.

Kom ihåg att du alltid kan prata med en psykolog hos Mindler för endast 250 kronor per besök. Har du frikort är det gratis. Ladda ned appen och boka ett psykologsamtal helt utan väntetider.

Senast uppdaterad: 2022.11.10

Författare: Oskar Ståhl

Granskad av: Mindlers Psykologer