Lär dig mer om dysmorfofobi

På den här sidan kan du läsa om dysmorfofobi.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning och i vår app kan du träffa en legitimerad psykolog som kan hjälpa dig att hantera din dysmorfofobi. 

  • Välj bland över 300 legitimerade psykologer
  • Videosamtal för 100 kronor/chatta kostnadsfritt
  • Vårdgaranti inom 24 timmar

Dysmorfofobi

Om du besväras av en återkommande oro eller ångest över ditt utseende så kan du lida av dysmorfofobi. Dysmorfofobi kallas på engelska för body dysmorphic disorder (BDD) och leder till att personen som lider av det känner ångest och missnöje över sitt utseende. Tankarna tar oftast upp så mycket utrymme att det sker en markant försämring av livskvalitén.

Dysmorfofobi innebär också att personen är överdrivet upptagen med att analysera sitt eget utseende. För att en diagnos ska kunna ställas krävs det att individen spenderar minst en timme varje dag på negativa tankar relaterat till sitt eget utseende. Kortfattat kan man sammanfatta dysmorfofobi som en typ av negativ kroppsuppfattning där problemen som uppstår är försvagande för individen i så pass hög grad att det klassas som funktionsnedsättande.

Vid fall av dysmorfofobi är det vanligt med samsjuklighet. Det är mycket vanligt att personen som lider av dysmorfofobi även lider av depression, ångest eller OCD. Dysmorfofobi behandlas vanligtvis med KBT, vilket står för kognitiv beteendeterapi, men i vissa ovanliga fall kan även medicinering ske. Medicinen som används är då samma som används i fall av depression. Medicinering sker i överväldigande utsträckning i samband med KBT eller andra psykologiska behandlingstekniker.

Vad är dysmorfofobi?

Dysmorfofobi är en distinkt psykologisk sjukdom där en person är överdrivet upptagen med att analysera upplevda fysiska defekter. Detta är vanligtvis, men inte uteslutande, självupplevda negativa fysiska aspekter som andra inte kan se. Detta resulterar ofta i att personer med dysmorfofobi känner sig ”fula”. Resultatet blir att personen som lider av dysmorfofobi undviker social kontakt och letar efter sätt att korrigera de upplevda utseendedefekterna.

Dysmorfofobi är en sjukdom vars symptom delar många avgörande mönster med ätstörningar. Båda fall innebär att människan i fråga har en förvrängd kroppsbild. Skillnaden ligger i att personen med ätstörningar främst bryr sig om vikten, och utseendet av kroppen som helhet. En person med dysmorfofobi fokuserar främst på en specifik del av kroppen.

Även OCD har vissa tangentiala symtom med dysmorfofobi. Människor som lider av OCD har återkommande och känslomässigt svårhanterliga tankar, farhågor och besattheter som de inte kan kontrollera. Ångesten som dessa tankar orsakar gör att personen som lider av sjukdomen bygger upp ett beteendemönster där vardagen består av specifika ritualer och rutiner. En person med dysmorfofobi kan uppvisa samma ritualistiska beteende, genom att till exempel kolla sig själv i spegeln frekvent och länge.

Om dysmorfofobi går obehandlad kan det utvecklas och börja gå ut över resten av personens liv. Dysmorfofobi är en kronisk sjukdom som både påverkar män och kvinnor i samma utsträckning. Det börjar ofta i tonåren eller i tidigt vuxen ålder.