Utmattningssyndrom

På den här sidan kan du läsa om utmattningssyndrom och utbrändhet. Längre ned på sidan hittar du berättelser från människor som har erfarenhet av detta.

Gå direkt till berättelserna:

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du prata med en psykolog via videosamtal eller chatt. Samtalen sker direkt i vår app och kostar som ett vanligt vårdcentral besök. Du kan även använda frikort. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Se psykologer hos oss som arbetar med att behandla utmattning.

Utmattningssyndrom

Om man under en längre period utsätts för mer stress än kroppen kan hantera tar energireserverna slut. Man blir mycket trött, får sömnproblem och blir ovanligt stresskänslig.I dag kallar vi det här tillståndet för utmattningssyndrom, men det är inte så modernt som man kan tro. Redan på 1800-talet sjukskrev läkarna patienter för ett liknande syndrom, som man kallade för neurasteni.I den här artikeln får du en kort introduktion till diagnosen utmattningssyndrom: fysiska och psykiska symptom, skillnader mellan olika sjukdomsbegrepp, orsaker till stress samt en genomgång av återhämtnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vad är utmattningssyndrom?

För att en läkare ska ge dig diagnosen utmattningssyndrom måste du uppfylla de här kriterierna:Fysiska och psykiska tecken på utmattning som pågått under minst två veckor och som har föregåtts av minst sex månaders ovanligt hög stressnivå. Minskad psykisk energi: svårare att komma igång med saker, sämre koncentrationsförmåga, behov av mer vila efter mental ansträngning.

Minst fyra av följande symptom ska ha förekommit nästan varje dag under de senaste två veckorna:

  1. Koncentrationssvårigheter/minnesproblem
  2. Svårigheter att hantera krav och göra saker under tidspress
  3. Känslomässig instabilitet eller irritation
  4. Kroppslig trötthet/svaghet
  5. Fysiska besvär som magproblem, ljudkänslighet, yrsel, bröstsmärtor eller hjärtklappning
  6. Sömnproblem

Vad händer i kroppen när man ”går in i väggen”?

När vi utsätts för långvarig stress svarar hjärnan med att beordra binjurarna (två små körtlar som sitter ovanpå njurarna) att producera mera kortisol.Kortisol är ett stresshormon som gör oss vakna, alerta och energiska, men om nivåerna förblir höga under en lång tid får det negativa hälsokonsekvenser.Stresshormonerna regleras av ett system som kallas för HPA-axeln, där bokstäverna syftar på de engelska namnen för hypothalamus, tallkottkörteln (två områden i hjärnan) och binjurarna.Eftersom kortisolet verkar uppiggande är det vanligt att man i början av utmattningsfasen känner sig uppvarvad, kanske till och med euforisk. Men med tiden börjar HPA-axeln att fungera allt sämre på grund av den ständiga aktiveringen. Man kan till exempel få problem med dygnsrytmen, så att man är trött på dagen men pigg på natten.Till slut reagerar hjärnan med att sänka produktionen av kortisol över hela dygnet för att skydda kroppen mot dess skadliga effekter. Då blir vi trötta och orkeslösa – det vill säga utmattade. Även tillväxthormon och könshormoner (testosteron och östrogen) kan sänkas, vilket påverkar fysiken, välbefinnandet och sexlusten.Många alternativmedicinska terapeuter menar dessutom att det finns ett samband mellan utmattningssyndrom/HPA-axelstörningar och sköldkörtelproblem, och att man bör behandla båda delarna.

Orsaker till långvarig stress

Man bör undersöka jobbsituationen noggrant när man analyserar orsakerna till utmattningen. Det är nämligen välkänt att förhållandena på arbetsplatsen spelar en viktig roll vid stressjukdomar.Många tror därför att utmattningssyndrom alltid beror på att man jobbat för intensivt eller på att arbetsplatsen på något annat sätt är ohälsosam.

Men stress kan komma från flera olika håll.

Du kan till exempel leva i en destruktiv relation, ställa orimliga prestationskrav på dig själv, ha oupptäckt adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsvariation, lida av ångest eller sömnproblem, drabbas av dödsfall i familjen, och så vidare. Allt detta kan leda till skadlig stress, även om jobbet funkar bra.(Även mer dramatiska orsaker till utmattning förekommer, som krig, våldtäkter eller bilolyckor. Då kallar man tillståndet för PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, men kroppens reaktion på hormonnivå är ungefär likadan som vid utmattningssyndrom.)Man bör alltså inte stirra sig blind på arbetsplatsen som den enda källan till utmattning. Livet består av mer än arbete, och stress kan finnas överallt där kraven är större än våra energiresurser.

Återhämtning och rehabilitering

Om du drabbats av utmattningssyndrom behöver du troligen sjukskrivas på hel- eller deltid för att kunna påbörja din återhämtning. Behandlingen kan bestå av psykoedukation (information om hur stress fungerar samt strategier för att hantera den), KBT, fysioterapi (sjukgymnastik) och avslappningsövningar som mindfulness, medicinsk yoga och basal kroppskännedom. Ibland undersöker man även hur arbetsplatsen kan anpassas för att göra det lättare för dig att komma tillbaka till jobbet. Medicinering kan användas om du dessutom har problem med sådant som depression, ångest och sömnsvårigheter, men det finns i dag ingen receptbelagd medicin som används för att bota själva utmattningssyndromet.Det är viktigt med mycket vila och låga krav i början av sjukskrivningen, men så småningom är det bra med någon sorts aktiv återhämtning, till exempel genom kurser i avslappning och stresshantering, stödgruppssamtal eller psykoterapi.När du blivit lite friskare kommer din läkare att uppmuntra dig att prova på deltidsarbete, enligt det kända talesättet ”upp på hästen igen!”. Vissa som blir utmattade kan nämligen utveckla en sorts fobi inför arbetsplatsen, eftersom de förknippar den med stress och obehag. Om du gradvis vänjer dig vid att börja jobba under lugnare förhållanden försvagas den kopplingen, så att du får en mer positiv bild av ditt arbete.I takt med att du känner dig bättre kan du sedan långsamt trappa upp arbetstiden med målet att till slut arbeta heltid igen. Den här processen går ganska fort för somliga, men kan för andra ta flera år. Det är därför viktigt att du har tålamod med dig själv.

Utbrändhet: bakgrund och symptom

På 1980-talet lanserades begreppet burnout, eller ”utbrändhet”. Det syftade då på ett fenomen som drabbade sjuksköterskor, socionomer, volontärarbetare och liknande yrkesgrupper där empati och känslomässigt engagemang är viktiga egenskaper. Det som hände var att de drabbade slutade bry sig, enkelt uttryckt. De kände sig cyniska, likgiltiga och tomma inombords. De orkade inte längre bry sig om sina patienter eller klienter.Begreppet ”utbrändhet” syftar alltså från början på ett mentalt tillstånd bland socialarbetare och vårdpersonal där man förlorat medkänsla och engagemang, snarare än på den komplexa psykiska och fysiska sjukdom som går under namnet utmattningssyndrom. Man bör därför undvika att tala om ”utbrändhet” när man egentligen menar utmattningssyndrom, även om det finns vissa likheter.

Utmattningsdepression

En annan term som ofta blandas ihop med utmattningssyndrom är utmattningsdepression. Namnet antyder att du är både trött och deprimerad – men alla som drabbas av utmattningssyndrom är inte nedstämda. Utmattning och depression är två olika tillstånd, som man bör skilja på. De förekommer ibland tillsammans, men inte alltid.Om du både är utmattad och deprimerad kan depressionen behöva behandlas separat med psykoterapi, ibland i kombination med medicinering.

Vad är skillnaden mellan stress och utmattning?

Nu vågar vi prata om utmattning

Nu vågar vi är ett initiativ av Mindler där vi vill få människor att börja prata om sin psykiska hälsa. Nedan kan du läsa berättelser från människor med erfarenhet av utmattning och utbrändhet:

Psykologer som arbetar med utmattningssyndrom

Nedan kan du se en lista på våra psykologer med kompetens inom utmattningssyndrom. Ladda ned appen för att boka ett videosamtal med någon av dem.

Linnea Sidbrant

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Helena Löfgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Kaisa Hope

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2005

Christina Kronberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marita Hällgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2002

Sonia Krayem

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Malin Blide

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Susanne Örnhav

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1995

Hanna Granroth Palm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2000

Iraj Parsifar

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1994

Gunilla Rask

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jörgen Frithiof

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2005

Carina Cedermark

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julius Lindeberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Johanna Lindegaard

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Marielle Myrgren Lindholm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2004

Jan-Paul Ratajczak

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Anna Lindgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1995

Kristoffer Säfström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2000

Dennie Hilding

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Martina Juhlin

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2005

Maria Grundel

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2006

Ylva Kurtén

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Mim Gavel

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Isabel Wienberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Kajsa Bergwall

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sirin Leyi

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tina Gottberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Arman Tajnia

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Emma Wallin

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Sara Odmalm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Lars Axelsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1984

Calle Sundberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Frauke Weitkamper

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Laramie Lizarralde

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Nora Habul

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Fredrik Malmenstål

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Valeria Sjöbom

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Louise Hall

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Rikard Calmbro

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Anna Belfrage

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tijana Kinberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Maliheh Taheri

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Noelia Mörling

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Michaela Juhlin

Elin Börestam

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Max Kaymak

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Madeleine Johansson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jonas Evander

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Gunilla Brännström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2005

Martin Hedman

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Erik Eld

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Natalie Löwendahl

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1981

Jenny Kling

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tomas Johansson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Melin

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Anders Herrmann

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Karolina Pleijel

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

frontbhdp

Emiliana Johansson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Wadad Mahmud

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Yuki Wang

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Pär Dyme

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2012

Hanna Hedelin

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Desirée Lindgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Birgitta Adolfsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1983

Hanna Ejnefjäll

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Felicia Sköld

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Åza Jonsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2012

Erik Airola von Scherling

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

David Kennberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2010

Marie Hallgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Felix Molander

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Nicoleta Pettersson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Hanna Bertolani

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Reza Hanifi

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Clara Schmitow

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

smart

Monica Torneport

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Jenny Ringdal

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Catherine Sundling

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Afsaneh Roshanai

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1995

Anna Christensen

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Maria Lexner Linde

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ulrica Ekström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Maja Grafström Ludvigsen

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Mattias Carlsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2007

Johanna Engström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Jonna Ekman

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Barbara Keller

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1989

Sandra Sallander

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2016

Alexander Stamou

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Marcella Holm

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2020

Åsa Persson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Peter Axbrink

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2018

Daniel Norberg

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2013

Helena Eriksson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jonna Sjölin

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2017

Jan Bergquist

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 1988

Ninni Persson Krabbe

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2008

Sara Forsström

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2019

Anneli Karlsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thorulf Erlingsson

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2014

Beatrice Eldh

certified-certificate

Legitimerad psykolog sedan 2020

Referenser

•https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/utmattningssyndrom-utmattningsdepression/

• www.stressmottagningen.se

• Karin Johannisson: Nostalgia: En känslas historia, Bonnier Essä 2001