Behandla ångestsyndrom hos Mindler

På den här sidan kan du läsa mer om ångestsyndrom.

Längst ned på denna sida hitta en lista på de psykologer hos Mindler som har erfarenhet av att behandla ångestsyndrom. För att boka ett chatt eller videosamtal med någon av dem laddar du enkelt ned vår app. I vår app kan du även arbeta på egen hand med vårt självhjälpsprogram mot ångest.

  • Videosamtal 100 kronor/frikort
  • Chatta kostnadsfritt
  • Inga väntetider

Sök behandling för ångestsyndrom

I den här artikeln beskriver vi vad ångestsyndrom är, hur det behandlas och vart du kan vända dig för hjälp.

Läs mer om ångest

Lider du av ångestsyndrom? Kom ihåg att hos Mindler kan du behandla ångestsyndrom hos en legitimerad psykolog genom KBT. Detta sker via genom chatt eller videosamtal. Vår tjänst är knuten till landstinget och ett 25 minuters videosamtal i vår app kostar endast 100 kronor. Frikort gäller och du behöver inte vänta mer än 24 timmar innan du får hjälp. Följ dessa enkla steg: Ladda hem appen nedan, välj mellan lediga tider och boka. Må inte dåligt i onödan, sök hjälp idag!

Vad är ångestsyndrom?

Ångestsyndrom är egentligen ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar relaterade till ångest. Ångestsyndrom kallas även för sjuklig ångest och nedan förklarar vi vad detta är, på vilka sätt det kan ge sig uttryck samt hur man går tillväga för att behandla det.

”Ångest är inte farligt men om det börjar styra ditt liv är det dags att göra något åt det”

Ångest är något som är naturligt och i sig själv helt ofarligt men kan kännas oerhört skrämmande. Det är något som finns hos alla människor men i olika grad och intensitet. Man kan till exempel uppleva det som en reaktion på en obehaglig upplevelse. Om ångesten däremot är något som börjar styra ditt liv kan du lida av så kallad ångestsyndrom eller sjuklig ångest. Exempel på ångestsyndrom är:

GAD – Generaliserad ångest

GAD eller generaliserat ångestsyndrom ger sig uttryck i att man har en ständig känsla av oro/ångest och svårigheter i att känna sig lugn/koppla av. Det är vanligt förekommande att man har svårigheter att koncentrera sig eller har ihållande tankar av att det kommer hända någon form av katastrof. Ofta hamnar man i en spiral av oro som leder till ältande och grubbel och som i slutändan bara skapar mer oro, snarare än att man finner möjliga lösningar på sina tänkta problem. Oron kan bestå av lite vad som helst men handlar ofta om orostankar kring möjliga framtida scenarier eller grubbel kring sådant som redan hänt.

Paniksyndrom

Paniksyndrom kännetecknas av starka kroppsliga reaktioner. Det kan ofta upplevas som att man håller på att bli galen. Paniksyndrom ger sig uttryck i panikattacker men för att man ska uppfylla diagnosen paniksyndrom ska det röra sig om att panikattackerna är upprepade samt en rädsla för att få nya attacker eller att man förändrar sitt beteende som en följd av dessa. Panikattacker kan ge sig följande uttryck: rädsla att man ska dö eller förlora kontrollen, svettningar eller frossa, svårt att andas, smärtor i bröstet, illamående, overklighetskänslor, hjärtklappning, domningar, stickningar, darrning eller skakning.

Fobi

En fobi innebär en överdriven rädsla för något avgränsat och specifikt. Om du gör allt för att undvika något som du är rädd för och det hindrar dig i din vardag bör du söka hjälp för detta. Vanliga fobier är spindlar, ormar, blod eller trånga utrymmen.

Social ångest

Att ha social ångest innebär att man känner stark ångest i sociala sammanhang, t.ex. kan det finnas en rädsla för att utsätta sig för andra människors uppmärksamhet. Detta innebär ofta att man tenderar att undvika sociala sammanhang

Hur behandlar man ångestsyndrom?

Ångestsyndrom kan behandlas genom kognitiv beteendeterapi samt med läkemedel. När det kommer till läkemedel finns det inte en medicin som fungerar för alla utan det krävs oftast att man provar sig fram tillsammans med en läkare. KBT eller kognitiv beteendeterapi innebär att arbeta med tankar, känslor och beteenden. Inom KBT förutsätter man att dessa tre hänger ihop och genom att till exempel ändra sina beteenden kan man även ändra sina tankar och känslor.

Hur går det till att behandla ångestsyndrom hos Mindler?

Hos Mindler kan du behandla ditt ångestsyndrom genom kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta sker genom videosamtal med en legitimerad psykolog i vår app. Våra psykologer kan inte skriva ut mediciner utan detta måste ske genom en läkare.

Alla som arbetar med behandling hos Mindler är legitimerade psykologer, undrar du över vad skillnaden är mellan en psykolog och en psykoterapeut?

Nedan kan du se några av de psykologer hos Mindler som kan hjälpa dig att behandla ångestsyndrom

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Helena Löfgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Veronica Warner

Legitimerad psykolog sedan 2003

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Marie Wahlström

Legitimerad psykolog sedan 2011

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Susanne Örnhav

Legitimerad psykolog sedan 1995

Fredrik Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2005

Per Morien

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Gunilla Rask

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jörgen Frithiof

Legitimerad psykolog sedan 2005

Olof Sandell

Legitimerad psykolog sedan 2016

Carina Cedermark

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Anna Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 1995

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Gustav Carlehed

Legitimerad psykolog sedan 2016

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Maria Grundel

Legitimerad psykolog sedan 2006

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Kajsa Bergwall

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sirin Leyi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Lars Axelsson

Legitimerad psykolog sedan 1984

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Valeria Sjöbom

Legitimerad psykolog sedan 2019

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Anna Belfrage

Legitimerad psykolog sedan 2014

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Jenni Barrington Lindh

Michaela Juhlin

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Max Kaymak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Martin Hedman

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Jenny Kling

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Åsa Nordström

Legitimerad psykolog sedan 2017

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Yuki Wang

Legitimerad psykolog sedan 2019

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Liam Wang

Legitimerad psykolog sedan 2018

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Johanna Olsson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Felicia Sköld

Legitimerad psykolog sedan 2018

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Sarah Lindberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Marie Hallgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Terese Walker Duvhammar

Legitimerad psykolog sedan 2017

Nicoleta Pettersson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sara Renklint

Legitimerad psykolog sedan 2017

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Per Krakau

Legitimerad psykolog sedan 2017

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Jonna Ekman

Legitimerad psykolog sedan 2016

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Sandra Sallander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Marcella Holm

Legitimerad psykolog sedan 2020

Åsa Persson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Emelie von Vogelsang

Legitimerad psykolog sedan 2016

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Peter Axbrink

Legitimerad psykolog sedan 2018

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020