Behandla hälsoångest online

Sveriges största digitala psykologmottagning

Lär dig mer om hypokondri/hälsoångest eller boka ett besök hos en av våra psykologer och få hjälp redan idag. Vi har även ett anpassat självhjälpsprogram i vår app för att behandla hälsoångest. Ladda ned appen för att ta del av det.

 

 

Hypokondri/Hälsoångest

På Mindler kan du behandla din hälsoångest online med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi). Vi har över 300 legitimerade KBT-psykologer som tar emot patienter via videosamtal och chatt. Du kan se deras profiler och boka en tid i vår app.

Mindler samarbetar med landstinget. Därför betalar du endast vanlig patientavgift tills du har kommit upp i det frikortsgrundande beloppet. Du behöver ingen remiss och får alltid träffa en behandlare inom 24 timmar. Följande artikel ger en kort introduktion till hälsoångest.

Tre råd för dig som är drabbad av hälsoångest

Mindlers Chefspsykolog Victoria Trepp ger tre råd åt den som är drabbad av hälsoångest

Så fungerar Mindlers självhjälpsprogram för hälsoångest

I den här videon kan du se hur Mindlers självhjälpsprogram för hälsångest fungerar. Hos oss kan även du göra en KBT behandling tillsammans med en psykolog via videosamtal och chatt för att få hjälp att hantera hälsoångest.

Vad är Hypokondri/Hälsoångest?

Den som oroar sig mycket för att bli eller vara allvarligt sjuk, trots att medicinska bevis saknas, kan lida av hälsoångest (ett modernare namn för det som tidigare kallades ”hypokondri”).

Hälsoångest kan orsakas av andra psykiska sjukdomar eller uppträda i kombination med dessa, till exempel OCD. I den här sjukdomskategorin finns flera överlappande diagnoser som kan vara svåra att skilja åt. Gemensamt för dem är att den drabbade har lätt för att oroa sig, har ett starkt detaljfokus (lätt för att ”snöa in” på vissa idéer) och kan uppvisa perfektionistiska drag.

Hälsoångest kan även leda till nya former av psykisk ohälsa. Att ständigt oroa sig för potentiella sjukdomar kan till exempel utlösa depression eller panikångest.

Kroppen och psyket hänger ihop. Om kroppen mår dåligt, som vid en influensa eller vid ett smärttillstånd, påverkas tänkandet och humöret negativt.

Men det omvända gäller också. Ett oroligt psyke kan framkalla verkliga fysiska symptom, ibland ganska dramatiska, till exempel hjärtklappning, synrubbningar eller kräkningar – trots att kroppen är frisk. En ond cirkel kan uppstå, där de psykosomatiska symptomen tolkas som tecken på en rent fysisk sjukdom.

Vill det sig riktigt illa kan den ständiga ångesten till och med leda till verkliga kroppsliga sjukdomar, enligt en studie som tittat på sambandet mellan hälsoångest och hjärtproblem.

Symptom på hälsoångest

En patient ska uppfylla följande kriterier för att en läkare ska ställa diagnosen hälsoångest:

 • Mycket rädd för att drabbas eller redan ha drabbats av en allvarlig sjukdom
 • Baserar rädslan på feltolkningar av kroppsliga symptom
 • Rädslan försvinner inte trots att medicinska undersökningar inte hittar några fel
 • Rädslan och fantasierna orsakar starkt lidande och/eller gör att patienten fungerar sämre i vardagen
 • Problemen har varat i minst sex månader
 • Problemen beror inte i första hand på någon annan liknande sjukdom, till exempel GAD (generaliserat ångestsyndrom), OCD (tvångssyndrom) eller paniksyndrom.

Vanliga sjukdomar som personer med hälsoångest anser sig lida av eller fruktar att ådra sig är cancer, neurologiska sjukdomar eller farliga infektioner, som aids. De undviker ofta vissa situationer och sociala sammanhang av rädsla för att smittas av någon sjukdom, och är i regel besvikna på sjukvården, som de anser visar bristande förståelse och kompetens.

Orsaker till hälsoångest

Så gott som alla psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar har många möjliga orsaker. Det gäller även hälsoångest.

 • Ett överdrivet fokus på sjukdomar hos föräldrar kan öka risken för att deras barn utvecklar hälsoångest.
 • Perfektionistiska personlighetsdrag (”allt eller inget”-mentalitet) ökar risken för att utveckla hälsoångest. Ett liknande samband förekommer hos anorektiker.
 • Tidigare trodde man att personer med hälsoångest hade ett stort omsorgsbehov och sökte sig till vården för att få känna sig omhändertagna. Den förklaringen är inte längre allmänt accepterad. Men inom KBT anser man att uppmärksamhet (både positiv och negativ) från andra människor är en av de starkaste förstärkarna – drivkrafterna – som existerar, och uppmärksamhet är något som personer med hälsoångest får i rikliga mängder genom sina frekventa vårdkontakter.
 • Personer med hälsoångest är ofta rädda för att dö, och tycks ibland ha svårt att försonas med livets grundläggande villkor – att livet inte är ”en dans på rosor”. De har också svårt att leva med osäkerhet och kan uppvisa ett ”svartvitt” tänkande.
 • Att tidigare ha lidit av en verklig, svår sjukdom, till exempel varit inlagd på sjukhus som barn, kan bidra till hälsoångest: man är rädd för att råka ut för samma lidande en gång till och tar så att säga ut rädslan i förskott.
 • En period av intensiv livsstress kan öka risken för hälsoångest och bli ”droppen som får bägaren att rinna över”.
 • Att ”nästan” ha diagnosticerats med en allvarlig sjukdom, men sedan ha fått lugnande besked av läkaren, kan bidra till hälsoångest. Man har svårt att lita på läkarens slutbesked och fastnar i stället i den inledande alarmreaktionen.
 • Den som tillbringar mycket tid på nätet för att söka information om sjukdomar och deras symptom ökar också risken för att utveckla hälsoångest. Inom neurovetenskapen säger man att ”neurons that fire together wire together”: ju oftare vi utför ett visst beteende, desto mer automatiserat blir det. Den här sortens tvångsmässigt googlande tränar alltså hjärnan att ständigt fokusera på sjukdomar och symptom, även till vardags.

Behandling av hälsoångest

Av alla behandlingar för hälsoångest har KBT bäst vetenskapligt stöd. Praktiska övningar och hemuppgifter är en viktig del av behandlingen. Den som går i KBT bör vara motiverad och redo att utmana sig själv och aktivt delta i processen.

Mindler erbjuder KBT via videosamtal. Du betalar vanlig patienttaxa och är garanterad en tid inom 24 timmar. Frikort gäller. Du bokar ett besök genom att ladda ned appen, läs mer om hur det fungerar att boka en psykolog med Mindler.

SSRI, antidepressiva läkemedel, kan förskrivas om depression ingår i sjukdomsbilden och är då något som ordineras av läkare på din vårdcentral. Enbart medicinering botar sannolikt inte själva hypokondrin.

Nu vågar vi prata om hälsoångest

Nu vågar vi är ett initiativ av Mindler där vi vill få människor att börja prata om sin psykiska hälsa. Nedan kan du läsa berättelser från människor med erfarenhet av hälsoångest.

Dela gärna den här sidan och sprid hashtaggen #nuvågarvi på sociala medier.

Nedan ser du en lista på våra psykologer som behandlar hypokondri/hälsoångest

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Helena Löfgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Veronica Warner

Legitimerad psykolog sedan 2003

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Marie Wahlström

Legitimerad psykolog sedan 2011

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Susanne Örnhav

Legitimerad psykolog sedan 1995

Fredrik Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2005

Per Morien

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Gunilla Rask

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jörgen Frithiof

Legitimerad psykolog sedan 2005

Olof Sandell

Legitimerad psykolog sedan 2016

Carina Cedermark

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Anna Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 1995

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Gustav Carlehed

Legitimerad psykolog sedan 2016

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Maria Grundel

Legitimerad psykolog sedan 2006

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Kajsa Bergwall

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sirin Leyi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Lars Axelsson

Legitimerad psykolog sedan 1984

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Valeria Sjöbom

Legitimerad psykolog sedan 2019

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Anna Belfrage

Legitimerad psykolog sedan 2014

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Jenni Barrington Lindh

Michaela Juhlin

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Max Kaymak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Martin Hedman

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Jenny Kling

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Åsa Nordström

Legitimerad psykolog sedan 2017

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Yuki Wang

Legitimerad psykolog sedan 2019

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Liam Wang

Legitimerad psykolog sedan 2018

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Johanna Olsson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Felicia Sköld

Legitimerad psykolog sedan 2018

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Sarah Lindberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Marie Hallgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Terese Walker Duvhammar

Legitimerad psykolog sedan 2017

Nicoleta Pettersson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sara Renklint

Legitimerad psykolog sedan 2017

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Per Krakau

Legitimerad psykolog sedan 2017

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Jonna Ekman

Legitimerad psykolog sedan 2016

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Sandra Sallander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Marcella Holm

Legitimerad psykolog sedan 2020

Åsa Persson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Emelie von Vogelsang

Legitimerad psykolog sedan 2016

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Peter Axbrink

Legitimerad psykolog sedan 2018

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020

Källor

https://www.netdoktor.se/psykiatri/depression-angest/sjukdomar/hypokondri-halsoangestsjukdomsangest/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/illness-anxiety-disorder/symptoms-causes/syc-20373782

https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar–besvar-1/hypokondriker-kan-oroa-sig-sjuka—pa-riktigt/