Behandla panikångest online

 • 100 kr/besök
 • Frikort gäller
 • Vårdgaranti inom 24 timmar
home-button-01
home-button-02

Ladda ned appen för att boka ett psykologbesök

Panikångest

Till skillnad från ångest, som kan komma smygande och gå upp och ner i intensitet under en längre tid, kännetecknas panikångest av att du flera gånger i månaden drabbas av panikattacker med väldigt stark ångest som kommer plötsligt och ofta utlöses utan någon särskild anledning.

Dessa kan leda till en ökad rädsla för att få attacker vilket i sin tur kan leda till att du börjar undvika situationer där du tidigare drabbats av panikattacker, eller situationer där du känner att du är rädd för att få en panikattack, till exempel offentligt.

Fler sidor om ångest
 Ångest
 Separationsangest

Panikattack, ångestattack eller panikångestattack?

Trots de många olika namnen och uttrycken så är panikattack, ångestattack och panikångestattack samma sak, nämligen en stark och plötslig ångest, ofta tillsammans med olika fysiska symptom.

Dessa attacker kan kännas mycket obehagliga och många upplever känslor av overklighet i samband med attackerna, antingen om sig själva eller omgivningen.

Orsaker till ångestattacker

Lider du av panikångest kan en panikattack komma utan någon egentlig anledning, till skillnad från fobier som kan utlösa panikattacker på grund av specifika objekt, varelser eller situationer. Den här typen av panikpåslag finns naturligt för att kunna hjälpa oss vid fara, men lider du av panikångest får du dem oftast utan någon till synes anledning.

Ångestattacker kan dock även vara ett symptom på olika fysiska sjukdomar och problem, till exempel en del hjärtsjukdomar eller abstinensbesvär, men också uppstå på grund av droganvändning, inklusive för mycket koffein.

En annan vanlig utlösning till panikattacker kan vara stress, ofta när en panikattack uppstår för första gången kan detta vara kopplat till stress på arbetsplats eller i privatlivet.

Om du lider av panikångest kan det därför vara en bra idé att prata med din läkare för att utesluta fysiska orsaker. Om du kontaktar en psykolog, till exempel via formuläret här på sidan, kan hen också hjälpa dig med hur du ska gå till väga och vad du bör göra.

Vanliga symptom på panikångest

Symptomen för panikångest handlar framför allt om att du ofta, åtminstone några gånger i månaden, drabbas av panikattacker utan någon tydlig anledning. Utöver dessa ångestattacker kan du lida av ångest resten av tiden också. Många som lider av panikångest utvecklar också andra problem så som agorafobi.

Symptomen för en panikattack är ofta en kombination av psykiska och fysiska symptom. De psykiska symptomen är det som kännetecknar en attack, nämligen en stark ångest, ofta med oroskänslor och rädsla inblandat. Du kan känna dig rädd för att du håller på att bli galen eller till och att du ska dö.

Många upplever också ett eller flera av följande fysiska symptom:

 • Förändrad andning, till exempel hyperventilering
 • Yrsel, illamående eller darrningar
 • Förhöjd puls
 • Svettningar
 • Frossa
 • Ilningar i händer och fötter
 • Ont i magen, eller en klump i magen eller bröstet
 • En tyngd över bröstet

Behandling för panikångest

Om du lider av panikångest finns det mycket hjälp att få. I första hand rekommenderas terapi, framför allt kognitiv beteendeterapi (KBT), som har visats mycket effektivt.

Då får du hjälp av en psykolog att lära dig hur du kan ändra ditt sätt att tänka så att du kan påverka dina känslor och på så sätt lära dig hur du kan bli av med panikångesten.

I andra hand, eller som komplement i början till terapi, skriv antidepressiva läkemedel ut. Dessa kan användas som enda behandling eller som hjälp för att du ska klara av att börja ta till vara på terapin.

Terapi mot panikångest kan ske både i person eller via internet, vilket ibland är ett måste om du lider av väldigt kraftig agorafobi.

Det viktiga är att veta att det finns hjälp att få, behandlingar mot panikångest är väldigt framgångsrika. Om du lider av panikångest, eller misstänker att du eller någon närstående gör det, bör du ta kontakt med en psykolog här på sidan för att få professionellt stöd.

Tips vid panikångest

Det finns mycket du kan göra själv för att göra det lättare att handskas med panikångest eller mildra en panikattack. Om du får en ångestattack kan du pröva att göra följande:

Gå undan om möjligt och sätt dig ner med fötterna stadigt i marken. Känn hur stadig marken är under dina fötter och koncentrera dig på din andning, att börja hyperventilera är ett vanligt symptom vid en panikattack. Du kan lägga handen på magen så att du verkligen kan känna varje andetag. Gå igenom för dig själv vad som just hände, vad som kan ha utlöst attacken och vad som händer just nu. Låt tankarna och känslorna vara där, tänk dem men låt dem inte styra dig. Att försöka att trycka undan alla jobbiga tankar och känslor leder ofta bara till större problem i längden. Det är ofta mer effektivt att låta dem ha sin gång men att vara medveten om att de uppstått på grund av ångesten och att de kanske inte är att lita på.

Att lära sig metoder som denna kan hjälpa dig att handskas med din panikångest men tänk på att det kanske inte alltid är tillräckligt. Om du känner att det är för mycket för dig att hantera själv ska du genast ta kontakt med en läkare eller psykolog som kan hjälpa dig, många behöver hjälp en längre eller kortare tid, oavsett hur mycket viljestyrka du har själv. För att komma i kontakt med en psykolog som är kunnig om panikångest kan du till exempel fylla i formuläret här på sidan.

Ångestattack i sömnen

Alla typer av ångest har ofta en koppling till sömnsvårigheter av olika slag. Det kan till exempel vara att du har svårt att sova på grund av din ångest eller att du sover väldigt dåligt när du väl sover.

Forskning visar att 50 % av alla som lider av panikångest får ångestattacker i sömnen eller på natten, men det är dock bara ungefär 10 % av alla panikattacker som inträffar då.

Det kan däremot vara mycket skrämmande, om man vaknar med en panikattack kanske man fortfarande är dåsig och har ännu mindre koll på var man är eller vad som händer än vid attacker dagtid. Det kan också vara så att man är mer ensam under natten vilket gör att man inte har någon som kan hjälpa en.

Men som sagt så är det bara en liten andel av alla panikattacker som inträffar i sömnen, och de är inte farligare eller annorlunda än de som inträffar dagtid. Det kan vara lätt att tro att såna här attacker inträffar på grund av drömmar, men faktum är att när undersökningar har gjorts så har ångestattacker inträffat under den lättaste formen av sömn, och alltså inte under de faser av sömnen som är kopplad till drömmar.

Referenser

• https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Panikångest
• https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Paniksyndrom/
• https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/
• http://web4health.info/sv/answers/anx-panic-night.htm