Psykologer & samtalsterapi i Göteborg

Psykologer i Sverige

Vi kan hjälpa dig i Göteborg

Letar du efter en psykolog som praktiserar i Göteborg? Då kan Mindler vara den snabbaste och enklaste vägen till hjälp.

  • Videosamtal

  • Ingen väntetid

  • 100kr kr per samtal & frikort gäller

  • Välj bland 200+ legitimerade psykologer

  1. Klicka på "Boka ett möte"

  2. Ladda ner vår app

  3. Välj en psykolog & tid som passar dig.

Psykologer som arbetar i Göteborg

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vill du träffa en psykolog i Göteborg?

Hos oss arbetar över 200+ legitimerade psykologer. Många av dem arbetar i eller nära Göteborg, men du kan träffa dem var som helst via din mobil, surfplatta eller dator.

Att träffa en psykolog online hos Mindler innebär att du slipper vårdköerna som ofta finns på vårdcentraler. Vanligtvis får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp hos oss. Vi är kopplade till ditt landsting och därför kostar ett samtal alltid 100 kronor om du inte har frikort, då är det kostnadsfritt. Ingen remiss krävs, du behöver bara ladda ned appen och boka.

Hur många psykologer finns det i Göteborg?

I Sveriges näst största stad finns ett stort urval av yrkesverksamma psykologer och ett stort antal terapiformer att välja mellan.

Närmare 700 psykologer är anslutna till Sveriges Psykologförbunds regionala förening; Psykologföreningen i västra Götaland. De 700 föreningsanslutna psykologer som verkar på västkusten i och kring Göteborg arbetar bland annat inom företagshälsovård, habilitering, primärvård, psykiatri och somatisk vård. Många psykologer driver privata mottagningar i Göteborg och det finns även ett flertal psykologer som du kan träffa digitalt i Göteborg.

Det finns ingen exakt siffra som anger hur många psykologer som arbetar i Göteborg, men eftersom alla psykologer inte är anslutna till psykologföreningen är det högst troligt att anta att det i Göteborg och dess kringområden finns fler än 1 000 yrkesaktiva psykologer som arbetar antingen i privat regi eller inom den landstingsfinansierade vården. Drygt 170 psykologer i Göteborg finns listade med egen hemsida eller mottagning hos söksajten hitta.se .

Parterapi Göteborg

Parterapi är en mycket vanlig typ av terapibehandling, som ämnar minska konflikter och förbättra kommunikationen i en relation.

En vanlig missuppfattning är att parterapi bara är för par med existerande konflikter. Istället kan det hjälpa även i hälsosamma förhållanden, för att främja samförstånd och stärka kärleken.

Rent konkret så handlar parterapi om att tillsammans med terapeut diskutera och behandla problemen i förhållandet. På så vis kan negativa beteendemönster brytas, och man kan få perspektiv på om relationen ens bör fortsätta. Samtidigt så betonar parterapi också vad som fungerar i förhållandet, så att en hälsosam dynamik kan byggas utifrån detta.

Psykoterapi i Göteborg

Psykoterapi är en av de bredaste psykologbehandlingarna, och kan hjälpa mot en uppsjö av olika problem.

Allt från relativt vardaglig stress, till djupt rotade depressioner och ångest kan bearbetas genom psykoterapi. Samtidigt så är psykoterapi en förhållandevis enkelt avklarad behandlingsform som blivit mycket populär på sistone.

En del av charmen med psykoterapi tycks vara att den till stor del innefattar samtalsbaserad behandling – så kallad samtalsterapi – och på så vis är det viktigt att du har en behandlare som du kan öppna dig för. Psykoterapi är dessutom likt den välkända psykodynamiska terapin, då de båda handlar om att öka sin självmedvetenhet. Behandlingen kan genomgås både på egen hand liksom i grupp, par, eller som en familj.

Utbildad psykolog i Göteborg

I Göteborg går det att plugga till psykolog på Göteborgs universitet och det antas ungefär 200 psykologstudenter till deras psykologprogram varje år. Samma lärosäte erbjuder vidareutbildning till psykoterapeut med specialisering inom kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT och psykodynamisk terapi som också kallas PDT. Göteborgs universitet erbjuder också specialutbildning för den psykolog som vill arbeta som familjeterapeut.

Hösten 2017 var 110 sökande antagna till psykologprogrammet på universitet i Göteborg. Detta innebar ett högt söktryck till programmet och att det endast var två procent av de som skickade in en ansökan som blev intagna. Den totala siffran på personer som sökte till programmet var så mycket som 4189 personer hösten 2017.

Legitimerad psykolog i Göteborg

För att bli legitimerade psykolog krävs det att man gör en så kalla PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer. Detta sker under handledning av en erfaren psykolog. När den praktiska tjänstgöringen är avslutad går det att söka psykologlegitimation via Socialstyrelsen och när denna är godkänd kan man kalla sig för legitimerad psykolog. Socialstyrelsen utfärdar alla psykologlegitimationer i hela Sverige, inklusive för dem som har läst på Göteborgs universitet.

Brist på psykologer i Göteborg

I storstadsregionerna har det, precis som på landsbygden, de senaste åren uppstått en brist på psykologer aktiva inom den landstingsfinansierade vården.

Sveriges psykologförbund gjorde en undersökning år 2015 för att se hur många psykologer som finns på Sveriges alla vårdcentraler.

2015 genomförde Sveriges psykologförbund en kartläggning av hur många psykologer som finns på landets alla vårdcentraler. Vid denna undersökningen konstaterades det att 1/3 av landets alla vårdcentraler inte har en psykolog. I ett pressmeddelande skrev förbundet i en kommentar till rapporten att;  ”Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa”.

FAQ:

Vad är Mindler? Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal. Vi har 200+ legitimerade psykologer som arbetar hos oss och därför kan vi erbjuda dig en psykologtid utan väntetid. För dig som bor i Göteborg och vill träffa en psykolog på primärvårdsnivå är Mindler ett digitalt alternativ till din lokala vårdcentral.

Fakta om Göteborg:

Län: Västra Götalands län Befolkningsmängd: 579,281 (2019) Kommun: Göteborgs kommun

Var kan du som lider av psykisk ohälsa i Göteborg vända dig?

Organisationer:

Akut hjälp:

  • 112

  • 1177 Vårdguiden på telefon

  • Socialtjänsten

Läs mer på Göteborg kommuns hemsida

Psykologer som arbetar i Göteborg