Med Mindler kan du träffa en psykolog oavsett om du bor Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Allt du behöver göra är att ladda ned vår app och boka ett chatt eller videosamtal med någon av våra legitimerade psykologer.

Vår vision är att alla ska kunna träffa en psykolog utan väntetider och utan att behöva ruinera sig själv på kuppen. Vi är en del av den offentliga vården och därför kostar ett samtal med någon av våra psykologer som ett vanligt besök hos din vårdcentral. Du kan även använda frikort.

Vill du träffa en psykolog i Stockholm står du i stort inför tre val:

1. Träffa en psykolog via din vårdcentral

Det första är att vända dig till din vårdcentral. Via din vårdcentral har du rätt att få psykologhjälp men på många håll i landet råder det psykologbrist vilket innebär att det kan dröja innan du får hjälp.

2. Boka en privat psykolog

Det andra alternativet är att vända dig till en privat psykologmottagning. Detta innebär att du i de flesta fall kommer att få träffa en psykolog fortare än om du vänder dig till vårdcentralen men det innebär också att prislappen kommer att höjas rejält. Att träffa en psykolog på privat mottagning kostar cirka mellan 1000-1500 kronor per besök.

3. Träffa en psykolog via Mindler

Det tredje alternativet är att träffa en psykolog via videosamtal. Detta är något som den nya tekniken har möjliggjort och det är även något som håller på att revolutionera hur psykologmarknaden fungerar i Sverige. Detta innebär att du kan träffa en psykolog vare sig du befinner dig i Stockholm, på semester i Alperna eller i sommarstugan på Gotland. Du betalar 100 kronor per besök oavsett! Oftast får du träffa någon samma dag som du söker hjälp. Allt du behöver är tillgång till Internet. Detta kan du göra via Mindler och hos oss kan du träffa en psykolog utan väntetid och du betalar alltid vanlig patientavgift. Mindler är ett av de bästa alternativen för dig som vill träffa en psykolog online i Stockholm till ett lågt pris.

KBT i Stockholm

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, är ingen enskild form av terapi utan snarare ett brett fält som inbegriper många olika typer av behandlingsformer.

Alla psykologer som är anslutna till Mindler är legitimerade KBT psykologer. KBT står för kognitiv beteendeterapi och detta en bevisad effektiv behandlingsform mot en rad psykologiska åkommor. Kognitiv beteendeterapi är egentligen inte en enskild terapiform utan mer av ett samlingsbegrepp för ett större spektra av terapiformer. KBT fokuserar på att utmana ohjälpsamma tankemönster och attityder. Det har en bevisad positiv effekt mot såväl depression, ångestPTSD, tics, ätstörningar, fobier, missbruk, panikångest som borderlinepersonlighet. KBT tar sin inspiration delvis från österländsk meditation, såsom exempelvis mindfulness, men också från västerländsk beteende- och psykoterapi. Vad som är gemensamt för KBT är att det, enkelt sagt, framförallt handlar om tankemässigt härledda sätt att förebygga kroppsliga reaktioner och tankeprocesser.

I Stockholm finns ett stort antal legitimerade och erfarna KBT psykologer. Om du vill genomgå kognitiv beteendeterapi utan att besöka en mottagning kan du göra detta genom videosamtal med en psykolog i vår app.

Denna terapiforms kognitiva, indirekta karaktär har gjort kognitiv beteendeterapi mycket populärt under de senaste åren, då det ger den som får behandlingen mer insyn i hur kroppens psykologiska och fysiologiska processer är sammankopplade. Stockholm är naturligtvis inget undantag – i vår huvudstad så slog snarare kognitiv beteendeterapi igenom tidigare än i resten av landet. Detta är fortsatt tydligt då de senaste tillskotten inom KBT (förslagsvis mindfulness) gjorde sin Sverige-debut i just Stockholm.

Psykologyrket i Stockholm

Stockholm är en av de städer som har flest psykologer i hela Sverige, inte endast i absoluta tal utan även per capita. I Stockholm finns det ungefär 3000 verksamma psykologer. Psykologmottagningarna i Stockholm är positionerade i innerstan men även ute i förorterna.

Anledningen till att Stockholm har attraherat så pass många kompetenta psykologer är inte bara för att det är Sveriges största stad utan även för att Stockholm har en lång historia av utbildning inom psykologi. I Stockholm kan du läsa psykologprogrammet på Stockholms universitet och på Karolinska institutet vilket är en fem år lång utbildning för att bli en legitimerad psykolog. Stockholm ligger dessutom nära Uppsala som i allmänhetens ögon anses som den svenska psykologins ursprungsstad.

Psykoterapi i Stockholm

Psykoterapi är en av de vanligaste typerna av psykologbehandlingar, och är effektivt mot depression, ångest, relationer och stress. Denna typ av terapi baseras till stor del på Sigmund Freuds forskning om psykoanalys och fokuserar på att lösa olika typer av interna konflikter. Psykoterapin är nära besläktad med psykodynamisk terapi, vilket blivit mycket populärt under de senaste åren och handlar om att lära känna sig själv bättre samt öka sin medvetenhet. Psykoterapi kan företas både på egen hand eller i grupp, såsom i par- eller familjeterapi.

Parterapi i Stockholm

Parterapi handlar om att, tillsammans med en kvalificerad terapeut, diskutera och behandla de problem som kan uppstå i ett förhållande. Genom detta så kan man lindra eller helt eliminera negativa beteendemönster och stärka kärleken. Parterapi ämnar främst minska kommunikationssvårigheter och konflikter inom relationen, men kan även vara nyttigt för par utan större konflikter då det underlättar långsiktig kommunikation och förståelse. Denna typ av terapi bearbetar naturligtvis problemen i förhållandet, men hjälper också lyfta fram och understryka de saker som fungerar bra.

Parterapi kan i vissa fall även ge perspektiv och insikt gällande huruvida en relation bör fortgå, eller om båda parterna kan gynnas av att bryta upp.

Nedan kan du läsa mer om några av våra psykologer som bor i Stockholm

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Susanne Örnhav

Legitimerad psykolog sedan 1995

Fredrik Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2005

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Maria Grundel

Legitimerad psykolog sedan 2006

Maja Trulsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Sirin Leyi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Jonas Evander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Jenny Kling

Legitimerad psykolog sedan 2010

Hanna Melin

Legitimerad psykolog sedan 2018

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Felix Molander

Legitimerad psykolog sedan 2019

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Anna Christensen

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Åsa Persson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Emelie von Vogelsang

Legitimerad psykolog sedan 2016

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Ninni Persson Krabbe

Legitimerad psykolog sedan 2008

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014