Vill du hitta en psykolog i Göteborg?

Hos oss arbetar över 300 legitimerade psykologer. Många av dem arbetar i eller nära Göteborg, men du kan träffa dem var som helst via din mobil, surfplatta eller dator.

Att träffa en psykolog online hos Mindler innebär att du slipper vårdköerna som ofta finns på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen, vanligtvis får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp hos oss. Vi är kopplade till ditt landsting och därför kostar alltid 100 kronor om du inte har frikort, då är det kostnadsfritt. Ingen remiss krävs, du behöver bara ladda ned appen och boka.

Hur många psykologer finns det i Göteborg?

I Sveriges näst största stad finns ett stort urval av yrkesverksamma psykologer och ett stort antal terapiformer att välja mellan.

Närmare 700 psykologer är anslutna till Sveriges Psykologförbunds regionala förening; Psykologföreningen i västra Götaland. De 700 föreningsanslutna psykologer som verkar på västkusten i och kring Göteborg arbetar bland annat inom företagshälsovård, habilitering, primärvård, psykiatri och somatisk vård. Många psykologer driver privata mottagningar i Göteborg och det finns även ett flertal psykologer som du kan träffa digitalt i Göteborg.

Det finns ingen exakt siffra som anger hur många psykologer som arbetar i Göteborg, men eftersom alla psykologer inte är anslutna till psykologföreningen är det högst troligt att anta att det i Göteborg och dess kringområden finns fler än 1 000 yrkesaktiva psykologer som arbetar antingen i privat regi eller inom den landstingsfinansierade vården. Drygt 170 psykologer i Göteborg finns listade med egen hemsida eller mottagning hos söksajten hitta.se .

Parterapi Göteborg

Parterapi är en mycket vanlig typ av terapibehandling, som ämnar minska konflikter och förbättra kommunikationen i en relation.

En vanlig missuppfattning är att parterapi bara är för par med existerande konflikter. Istället kan det hjälpa även i hälsosamma förhållanden, för att främja samförstånd och stärka kärleken.

Rent konkret så handlar parterapi om att tillsammans med terapeut diskutera och behandla problemen i förhållandet. På så vis kan negativa beteendemönster brytas, och man kan få perspektiv på om relationen ens bör fortsätta. Samtidigt så betonar parterapi också vad som fungerar i förhållandet, så att en hälsosam dynamik kan byggas utifrån detta.

Psykoterapi i Göteborg

Psykoterapi är en av de bredaste psykologbehandlingarna, och kan hjälpa mot en uppsjö av olika problem.

Allt från relativt vardaglig stress, till djupt rotade depressioner och ångest kan bearbetas genom psykoterapi. Samtidigt så är psykoterapi en förhållandevis enkelt avklarad behandlingsform som blivit mycket populär på sistone.

En del av charmen med psykoterapi tycks vara att den till stor del innefattar samtalsbaserad behandling – sk samtalsterapi – och på så vis är det viktigt att du har en behandlare som du kan öppna dig för. Psykoterapi är dessutom likt den välkända psykodynamiska terapin, då de båda handlar om att öka sin självmedvetenhet. Behandlingen kan genomgås både på egen hand liksom i grupp, par, eller som en familj.

Utbildad psykolog i Göteborg 

I Göteborg går det att plugga till psykolog på Göteborgs universitet och det antas ungefär 200 psykologstudenter till deras psykologprogram varje år. Samma lärosäte erbjuder vidareutbildning till psykoterapeut med specialisering inom kognitiv beteendeterapi, så kallad KBT och psykodynamisk terapi som också kallas PDT. Göteborgs universitet erbjuder också specialutbildning för den psykolog som vill arbeta som familjeterapeut.

Hösten 2017 var det 110 studenter som vart antagna till psykologprogrammet på universitet i Göteborgs. Detta innebar ett högt söktryck till programmet och att det endast var två procent av de som skickade in en ansökan som blev intagna. Den totala siffran på personer som sökte till programmet var så mycket som 4189 personer hösten 2017.

Legitimerad psykolog i Göteborg

För att bli legitimerade psykolog krävs ett det att man gör en så kalla PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer, detta sker under handledning av en erfaren psykolog. När den praktiska tjänstgöringen är avslutad går det att söka psykologlegitimation via Socialstyrelsen och när denna är godkänd kan man kalla sig för legitimerad psykolog. Socialstyrelsen utfärdar alla psykologlegitimationer i hela Sverige, inklusive för dem som har läst på Göteborgs universitet.

Brist på psykologer i Göteborg

I storstadsregionerna har det, precis som på landsbygden, de senaste åren uppstått en brist på psykologer aktiva inom den landstingsfinansierade vården.

Sveriges psykologförbund gjorde en undersökning år 2015 för att se hur många psykologer som finns på Sveriges alla vårdcentraler.

2015 genomförde Sveriges psykologförbund en kartläggning av hur många psykologer som finns på landets alla vårdcentraler. Vid denna undersökningen konstaterades det att 1/3 av landets alla vårdcentraler inte har en psykolog. I ett pressmeddelande skrev förbundet i en kommentar till rapporten att;  ”Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa”.

Läs vidare?

Alla psykologer som arbetar på Mindler är legitimerade KBT psykologer. Funderar du på vad skillnaden är mellan psykolog och en psykoterapeut? KBT är en av de vanligaste terapiformerna och är bland annat effektivt för att behandla panikångestångestsyndrom, social fobi,

Funderar du på hur det ser ut med psykologer i Stockholm? Eller funderar du på vilka alternativ det finns för dig som letar efter billig terapi eller hur det fungerar med online terapi?

Psykologer på Mindler baserade i Göteborg

Nedan kan du se en lista på psykologer på Mindler som arbetar i Göteborg. För att boka ett besök med någon av dem laddar du enkelt ned vår app. Helt utan remiss och väntetid.

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Kajsa Bergwall

Legitimerad psykolog sedan 2015

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Jennie Janderö

Legitimerad psykolog sedan 2002

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Johanna Engström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Max Kaymak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jenny Kling

Legitimerad psykolog sedan 2010

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Åsa Nordström

Legitimerad psykolog sedan 2017

Hanna Melin

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jonna Sjölin

Legitimerad psykolog sedan 2017

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Veronica Warner

Legitimerad psykolog sedan 2003

Anders Herrmann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Marie Wahlström

Legitimerad psykolog sedan 2011

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Caroline Wall

Legitimerad psykolog sedan 2017

Jonas Evander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Susanne Örnhav

Legitimerad psykolog sedan 1995

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Fredrik Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2005

Frauke Weitkamper

Legitimerad psykolog sedan 2015

Noelia Mörling

Legitimerad psykolog sedan 2011

Caroline Elfors

Legitimerad psykolog sedan 2012

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jenni Barrington Lindh

Per Morien

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Jan Bergquist

Legitimerad psykolog sedan 1988

Per Krakau

Legitimerad psykolog sedan 2017

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Rebecka Tholerud

Legitimerad psykolog sedan 2019

Victoria Mårild

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Anna Christensen

Legitimerad psykolog sedan 2007

Lars Axelsson

Legitimerad psykolog sedan 1984

Felicia Sköld

Legitimerad psykolog sedan 2018

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ninni Persson Krabbe

Legitimerad psykolog sedan 2008

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Jonna Ekman

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sara Forsström

Legitimerad psykolog sedan 2019

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Martin Hedman

Legitimerad psykolog sedan 2011

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Johanna Olsson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Sarah Lindberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014

Anna Belfrage

Legitimerad psykolog sedan 2014

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Anneli Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Emelie von Vogelsang

Legitimerad psykolog sedan 2016

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Sirin Leyi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Shirin Fazel-Zandy

Legitimerad psykolog sedan 1990

Helena Löfgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Sallander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Kaisa Hope

Legitimerad psykolog sedan 2005

Arman Tajnia

Legitimerad psykolog sedan 2017

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Maja Grafström Ludvigsen

Legitimerad psykolog sedan 2017

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marie Hallgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Gunilla Rask

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Felix Molander

Legitimerad psykolog sedan 2019

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Jörgen Frithiof

Legitimerad psykolog sedan 2005

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Olof Sandell

Legitimerad psykolog sedan 2016

Erik Eld

Legitimerad psykolog sedan 2008

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Terese Walker Duvhammar

Legitimerad psykolog sedan 2017

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Per Wallander

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Nicoleta Pettersson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Carina Cedermark

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Peter Axbrink

Legitimerad psykolog sedan 2018

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Marielle Myrgren Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 2004

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Anna Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 1995

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Marcella Holm

Legitimerad psykolog sedan 2020

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Åsa Persson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Michaela Juhlin

Gustav Carlehed

Legitimerad psykolog sedan 2016

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Martina Juhlin

Legitimerad psykolog sedan 2005

Maria Grundel

Legitimerad psykolog sedan 2006

Maja Trulsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Yuki Wang

Legitimerad psykolog sedan 2019

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Sara Renklint

Legitimerad psykolog sedan 2017

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Valeria Sjöbom

Legitimerad psykolog sedan 2019

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Jesper Dagöö

Legitimerad psykolog sedan 2006

Cecilia Lindh

Legitimerad psykolog sedan 2002

Elin Börestam

Legitimerad psykolog sedan 2015

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

fbt

Katarina Uhlin

Legitimerad psykolog sedan 1996

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011