Nytt IKBT-program för att hjälpa människor med krisreaktioner

Nytt IKBT-program för att hjälpa människor med krisreaktioner

I och med rådande situation har vi märkt en ökad efterfråga på våra tjänster. Många upplever en ökad stress och oro, vilket exempelvis tar sig uttryck i sömnsvårigheter, nedstämdhet och svårigheter att fatta beslut. Vi har därför nu lanserat ett nytt IKBT – självhjälpsprogram – som hjälper människor att hantera krisreaktioner.

I programmet får du lära dig hur du kan känna igen och hantera krisreaktioner. Det ger dig en översikt över vanliga krisreaktioner och hur dessa kan hanteras. Alla reaktioner kanske inte passar in på dina upplevelser.

Programmet omfattar inte allvarligare besvär som är relaterade till kriser så som post-traumatisk stress (PTSD) samt beroende- och missbruksrelaterade problem. Om du upplever problem av dessa slag rekommenderar vi att du vänder dig till specialistvården för bedömning.

För att få tillgång till programmet bokar du ett möte med någon av våra psykologer och sedan hjälper hen dig att låsa upp programmet som utförs direkt i appen.