Psykolog i Örebro

Vill du komma i kontakt med en bra psykolog i Örebro? I så fall är Mindler tjänsten för dig.

Via Mindler kan du träffa en psykolog i Örebro via videosamtal för endast 100 kronor per besök. Frikort gäller gäller.

Uttryck vilka behov och önskemål du har för att hitta en rätt person som du sedan kan kontakta. Utifrån dina önskemål så kommer du få möjlighet att välja mellan flera olika alternativ för att träffa en psykolog i Örebro.

Psykoterapi i Örebro

Psykoterapi brukar anses vara en av de vanligaste typerna av psykolog behandlingar, eftersom det är effektivt mot en lång rad olika problem och åkommor. Psykoterapi är en mycket kraftfull typ av behandling som kan användas för att bearbeta allt från ångest och djupt rotade depressioner till alldaglig stress.

Psykoterapin kommer till stor del från Sigmund Freud, den moderna psykoanalysens fader, och dennes forskning gällande hur man ska lösa olika typer av interna konflikter. Psykoterapi påminner till stor del om psykodynamisk terapi, vilket har slagit igenom på nytt under de senaste åren.

Psykodynamisk terapi, eller PDT, fokuserar kort sagt på att lära känna sig själv bättre och öka sin självmedvetenhet. Vi på Mindler erbjuder främst KBT terapi, läs mer om olika terapier.

Att hitta en psykolog som passar just dig blir speciellt viktigt inom psykoterapi och ett av de främsta verktygen är samtals bearbetning. Psykoterapi kan dessutom ske både på egen hand liksom i grupp, exempelvis i familje- och parterapi. Ladda ned appen för att enkla kunna boka ett videosamtal med en legitimerade psykolog i Örebro.

KBT i Örebro

Kognitiv beteendeterapi (KBT) ska tydligt särskiljas från någon specifik typ av terapiform, då det istället är ett brett fält av olika behandlingsformer.

Kognitiv beteendeterapi drar mycket inspiration från psykoterapi, då det exempelvis använder samtal för att behandla psykologiska besvär, men det har också influenser från österländsk meditation och ”mindfulness”. KBT handlar, i grund och botten, om att tankemässigt kunna förebygga både ovälkomna fysiska reaktioner liksom mentala tankeprocesser.

Genom att vara en icke-invasiv form av behandling så har KBT blivit oerhört populär, det det handlar om att få förståelse för, och i förlängningen kunna förebygga, både fysiologiska och psykologiska händelseförlopp. För att se till att även du ska kunna dra nytta av kognitiv beteendeterapi och dess goda effekter så förmedlar vi kontakt mellan dig och erfarna KBT-terapeuter i Örebro-området.

Lär känna ditt sinne bättre med hjälp av en KBT terapeut.

Familjerådgivning i Örebro

Familjerådgivning (också känt som familjeterapi) är en form av psykoterapi som fokuserar på att optimera och underlätta kommunikation inom familjer.

Många drar paralleller mellan familjeterapi och parterapi, men även om de påminner om varandra så ska det understrykas att familjeterapi fokuserar på förståelse inom hela familjen. Familjerådgivning företas tillsammans med en familjebehandlare, som ska styra konversationen för familjen och kunna föra fram alla familjemedlemmars olika perspektiv.

En av de viktigaste aspekterna av familjerådgivning är dessutom den trygga miljö som det skapar, för utbyte och öppen diskussion. Samtidigt så ger behandlaren familjen tydliga mål som de kan jobba gemensamt mot, och kan ge förslag på samtalsämnen.

Familjeterapi används dock inte bara inom familjer – idéerna från familjerådgivning har påverkat utformandet av olika team building-aktiviteter, liksom metoder som används inom idrottslag och i kontorsmiljö.

Psykologyrket och psykologutbildningar i Örebro

I Örebro kan du plugga till psykolog via Örebros universitetet. De antar ungefär sjuttio stycken studenter till psykologprogrammet varje år.

Nedan kan du se några av de psykologer hos Mindler som bor i Örebro