OCD – Tvångstankar, tvångshandlingar eller tvångssyndrom

På Mindler kan du behandla din OCD online med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi). Vi har över 300 legitimerade KBT-psykologer som tar emot patienter via videosamtal. Du kan se deras profiler och boka en tid i vår app.

Mindler samarbetar med landstinget. Därför betalar du endast vanlig patientavgift tills du har kommit upp i det frikortsgrundande beloppet. Du behöver ingen remiss och får alltid träffa en behandlare inom 24 timmar. Följande artikel ger en kort introduktion till OCD.

Kort info om Mindler: Sveriges största digitala psykologmottagning

  • Videosamtal och chatt till vanlig patientavgift eller frikort
  • Arbeta med något av våra självhjälpsprogram
  • Välj mellan 300 legitimerade psykologer

Lär dig mer om OCD eller boka ett besök hos en av våra psykologer och få hjälp redan idag! Vi har även ett anpassat självhjälpsprogram i vår app för att behandla OCD.

Klicka på respektive rubrik för att hoppa direkt till önskat avsnitt.

Vad är OCD

Symptom på OCD

Orsaker till OCD

Behandling av OCD

Medicin mot OCD

OCD-FÖRBUNDET

Psykologer som behandlar OCD

Vad är OCD

OCD är en psykiatrisk diagnos som på svenska kallas för tvångssyndrom. Förkortningen kommer från diagnosens engelska namn, Obsessive Compulsive Disorder.

Närliggande diagnoser som dysmorfofobi (negativ, felaktig kroppsuppfattning), samlarsyndrom (tvångsmässigt ansamlande av ägodelar) och trichotillomani (att dra av sig hårstrån) har drag av OCD och kan anses tillhöra samma kategori.

SYMPTOM PÅ OCD

De som lider av OCD kan känna ett intensivt behov av att utföra vissa handlingar på ett speciellt sätt, även om de egentligen är meningslösa. Dessa kallas för kompulsioner (tvångshandlingar). Om den drabbade inte får genomföra ”ritualerna” upplever hen ett starkt obehag.

Några klassiska, vardagliga exempel på tvångshandlingar:

  • att till varje pris undvika att gå på A-brunnar (eller liknande)
  • att tvätta sig i flera timmar i sträck
  • att kontrollera att spisen är avstängd gång på gång utan att kunna lämna hemmet

Tvångstankar ingår också i symptombilden. Alla kan vi haka upp oss på en tanke eller en idé – som när man ”får en låt på hjärnan” – men för någon med OCD kan en slumpmässig tanke snabbt växa och kännas extremt trovärdig.

Ett exempel på en tvångstanke är att få för sig att man har en annan sexuell läggning än man tidigare trott, trots att inget tyder på det. En heterosexuell man med OCD kan till exempel bli besatt av idén om att han kanske är homosexuell, även om han är lyckligt gift med en kvinna och aldrig har attraherats av någon man.

Ett annat exempel på en tvångstanke är våldsfantasier. Den drabbade kan inbilla sig att hen vill skada någon närstående, fastän tanken framstår som orealistisk när man undersöker den rationellt.

För att hantera tvångstankar använder personer med OCD ofta en strategi som går ut på att genast tänka en motsatt tanke eller fras, som då upplevs släcka ut den första tanken. Men detta ger bara tillfällig lindring. Behovet av att ”släcka” tvångstanken med en ny tanke innebär ju att man har skapat ännu en ritual som måste följas för att undvika obehag.

Överlag har personer med OCD svårt att släppa taget mentalt om tankar, känslor och handlingar. De har lätt för att fastna i detaljer, ritualer och principer. Ofta inser de att deras beteende inte fyller någon praktisk funktion, men kan ändå inte låta bli att lyda tvånget.

ORSAKER TILL OCD

Psykiska besvär beror nästan aldrig på en enda orsak, inte heller OCD. Genetiska orsaker bidrar sannolikt, men vid nästan alla psykiatriska diagnoser krävs även vissa miljöfaktorer (uppväxtförhållanden och livshändelser) för att ”aktivera” sjukdomen.

Obalanser i hjärnkemin kan spela in. Eftersom SSRI-preparat, som ökar mängden serotonin i hjärnan, kan lindra OCD tror vissa psykiatriker att balansen mellan dopamin och serotonin påverkar tillståndet.

För mycket dopamin och för lite serotonin tycks leda till ett överdrivet detaljfokus och obehagliga fantasier. (Det är därför som amfetaminmissbrukare kan bli paranoida; amfetamin överstimulerar dopaminproduktionen.)

Inom den komplementära eller alternativa psykiatrin talar man ibland om över- och undermetylering (metylering är en biokemisk process som bland annat modulerar hjärnans signalsubstanser). Dessa läkare anser att individer med så kallad undermetylering ligger i riskzonen för OCD.

BEHANDLING AV OCD

Vid vissa tillstånd (till exempel djupa depressioner) kan det för många vara läkande att förstå hur problemet har uppstått: vad som är ”roten till det onda”.

För andra diagnoser har sådana insikter mindre betydelse. I stället fokuserar man på att ändra beteendet här och nu. OCD är en sådan diagnos.

Inom KBT, kognitiv beteendeterapi, finns många tekniker för att behandla OCD. De bygger på att patienten aktivt deltar i behandlingen och utför hemuppgifter för att ändra sitt beteendemönster. Psykoedukation – att lära sig mer om sin diagnos och om hur man kan hantera den – är ett viktigt inslag, men att bara prata räcker inte.

Man kan få i uppgift att skriva ner sina tankar och känslor för att se vilka situationer som utlöser de värsta symptomen. Patienten kan få övningar i att med viljekraft stå emot tvånget, trots obehagskänslorna, och se vad som händer (exponering). Att tillsammans med terapeuten rationellt undersöka tankarna och ritualerna, för att granska om de verkligen är realistiska eller fyller någon praktisk funktion, ingår också.

Mindler förmedlar videosamtal med legitimerade KBT-psykologer. Flera av dessa arbetar med att behandla OCD. Besöket sker alltså via mobil, dator eller surfplatta och vanlig patientavgift gäller. Väntetiden är max 24 timmar och du behöver ingen remiss. Landstingets frikort gäller. Har du frågor hittar du dem under FAQ och du kan alltid kontakta oss genom chatten som du hittar nere till höger.

MEDICIN MOT OCD

Många med OCD kan få symptomlindring av SSRI-preparat. Dessa höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Normala serotoninnivåer gör oss mer flexibla, obekymrade och ”easy going” – kort sagt: mer välfungerande. För OCD-patienter kan det göra livet lättare.

Men SSRI-preparat kan ge biverkningar (till exempel avsaknad av starka känslor och minskad sexuell lust). Biverkningarna tyder på att medicinen fungerar ”för bra”: serotoninet dominerar och dopaminet har sjunkit för lågt.

Det är alltså svårt att detaljreglera hjärnkemin med medicinering. Man riskerar att skapa nya obalanser. Den som vill prova medicinering bör därför göra det i samarbete med en erfaren psykiatriker.

I svåra fall kan även antipsykotiska läkemedel vara ett alternativ. Dessa är starkare, men kan ha svårare biverkningar.

OCD-FÖRBUNDET

Svenska OCD-förbundet är en stödorganisation för den som har OCD eller någon liknande psykiatrisk diagnos. Den är även öppen för anhöriga och närstående till den drabbade. Förbundet sprider information om sjukdomen och om behandlingar med vetenskapligt stöd. Se ocdforbundet.se.

Granskare: Elin Börestam, legitimerad psykolog.

Nu vågar vi prata om OCD

Nu vågar vi är ett initiativ av Mindler där vi vill få människor att börja prata om sin psykiska hälsa. Nedan kan du läsa berättelser från människor med erfarenhet av ADHD. Dela gärna den här sidan och sprid hashtaggen #nuvågarvi på sociala medier.

Nedan ser du en lista på våra psykologer som behandlar OCD

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Helena Löfgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Veronica Warner

Legitimerad psykolog sedan 2003

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Anna Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 1995

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Martina Juhlin

Legitimerad psykolog sedan 2005

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jonas Evander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Felix Molander

Legitimerad psykolog sedan 2019

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jonna Sjölin

Legitimerad psykolog sedan 2017

Caroline Elfors

Legitimerad psykolog sedan 2012

Jan Bergquist

Legitimerad psykolog sedan 1988

Rebecka Tholerud

Legitimerad psykolog sedan 2019

Ninni Persson Krabbe

Legitimerad psykolog sedan 2008

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014

Emelie Blad

Legitimerad psykolog sedan 2018

Källor:

  • ocdforbundet.se
  • Socialstyrelsen
  • DSM V
  • https://chrismasterjohnphd.com/podcast/2017/07/17/methylate-way-mental-health-dopamine/