OCD rankas som den tionde mest handikappade diagnosen.

När man kikar på den internationella sammanställningen av sjukdomar som leder till allvarlig funktionsnedsättning (både psykiska och kroppsliga) så har världshälsoorganisationen WHO funnit att OCD rankas som den tionde mest handikappade diagnosen. Studier visar att det kan dröja lång tid innan en person med OCD söker hjälp, får korrekt diagnos och rätt behandling. #nuvågarvi #mindlersverige