Psykolog & samtalsterapi i Örebro

Psykologer i Sverige

Vi kan hjälpa dig i Örebro

Letar du efter en psykolog som praktiserar i Örebro? Då kan Mindler vara den snabbaste och enklaste vägen till hjälp.

  • Videosamtal

  • Ingen väntetid

  • 100kr kr per samtal & frikort gäller

  • Välj bland 200+ legitimerade psykologer

  1. Klicka på "Boka ett möte"

  2. Ladda ner vår app

  3. Välj en psykolog & tid som passar dig.

Psykologer som arbetar i Örebro

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Psykolog i Örebro

Vill du komma i kontakt med en psykolog i Örebro? Mindler kan hjälpa dig.

Via Mindler kan du träffa en psykolog i Örebro via videosamtal för endast 100 kronor per besök. Frikort gäller.

Psykoterapi i Örebro

Psykoterapi anses vara en av de vanligaste typerna av psykologbehandlingar, eftersom det är effektivt mot en lång rad olika problem och åkommor. Psykoterapi är en mycket kraftfull typ av behandling som kan användas för att bearbeta allt från ångest och djupt rotade depressioner till alldaglig stress.

Psykoterapin kommer till stor del från Sigmund Freud, den moderna psykoanalysens fader, och dennes forskning gällande hur man ska lösa olika typer av interna konflikter. Psykoterapi påminner till stor del om psykodynamisk terapi, vilket har slagit igenom på nytt under de senaste åren.

Psykodynamisk terapi, eller PDT, fokuserar kort sagt på att lära känna sig själv bättre och öka sin självmedvetenhet. Vi på Mindler erbjuder främst KBT-terapi, läs mer om olika terapier.

KBT i Örebro

Kognitiv beteendeterapi (KBT) ska tydligt särskiljas från någon specifik typ av terapiform, då det istället är ett brett fält av olika behandlingsformer.

Kognitiv beteendeterapi drar mycket inspiration från psykoterapi, då det exempelvis använder samtal för att behandla psykologiska besvär, men det har också influenser från österländsk meditation och ”mindfulness”. KBT handlar, i grund och botten, om att tankemässigt kunna förebygga både ovälkomna fysiska reaktioner liksom mentala tankeprocesser.

Genom att vara en icke-invasiv form av behandling så har KBT blivit oerhört populär, det det handlar om att få förståelse för, och i förlängningen kunna förebygga, både fysiologiska och psykologiska händelseförlopp. För att se till att även du ska kunna dra nytta av kognitiv beteendeterapi och dess goda effekter så förmedlar vi kontakt mellan dig och erfarna KBT-terapeuter i Örebro-området.

Familjerådgivning i Örebro

Familjerådgivning (också känt som familjeterapi) är en form av psykoterapi som fokuserar på att optimera och underlätta kommunikation inom familjer.

Många drar paralleller mellan familjeterapi och parterapi, men även om de påminner om varandra så ska det understrykas att familjeterapi fokuserar på förståelse inom hela familjen. Familjerådgivning företas tillsammans med en familjebehandlare, som ska styra konversationen för familjen och kunna föra fram alla familjemedlemmars olika perspektiv.

En av de viktigaste aspekterna av familjerådgivning är dessutom den trygga miljö som det skapar, för utbyte och öppen diskussion. Samtidigt så ger behandlaren familjen tydliga mål som de kan jobba gemensamt mot, och kan ge förslag på samtalsämnen.

Familjeterapi används dock inte bara inom familjer – idéerna från familjerådgivning har påverkat utformandet av olika team building-aktiviteter, liksom metoder som används inom idrottslag och i kontorsmiljö.

Psykologyrket och psykologutbildningar i Örebro

I Örebro kan du plugga till psykolog via Örebros universitetet. De antar ungefär sjuttio stycken studenter till psykologprogrammet varje år.

FAQ:

Vad är Mindler? Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal. Vi har över 200+ legitimerade psykologer som arbetar hos oss och därför kan vi erbjuda dig en psykologtid utan väntetid. För dig som bor i Örebro och vill träffa en psykolog på primärvårdsnivå är Mindler ett digitalt alternativ till din lokala vårdcentral.

Fakta om Örebro:

Län: Örebro län Befolkningsmängd: 156 381 (2020) Kommun: Örebro kommun

Var kan du som lider av psykisk ohälsa i Örebro vända dig?

Organisationer:

Akut hjälp:

  • 112

  • 1177 Vårdguiden på telefon

  • Socialtjänsten

Läs mer på Örebro kommuns hemsida

Psykologer som arbetar i Örebro