Hur ska man hantera sin oro i kristider?

Det är väldigt speciella tider just nu där smittspridningen av coronaviruset dominerar vår vardag. I Sverige och världen råder oro, osäkerhet och rädsla för att bli sjuk och konsekvenserna av det, både för sig själv och för samhället i stort. Det påverkar oss på flera sätt och väcker stora frågor hos många. Vad händer om jag blir sjuk? Eller om mina barn blir det? Vad händer med ekonomin? Får jag behålla jobbet? Många av frågorna är det i nuläget svårt att få svar på. Hur hanterar man den osäkerheten? Våra legitimerade psykologer är experter på att ge dig råd och stöd i krissituationer. Välkommen att kontakta oss för att boka ett samtal. I filmerna nedan delar vi med oss av snabba råd i orostider.

Mindler » Artiklar » Hur ska man hantera sin oro i kristider?