Gäller frikort?

Besöken är frikortsgrundande.

  • Frikort/högkostnadsskydd innebär att du inte betalar mer än 1 100 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod för din vård.
  • Besöket är kostnadsfritt om du har ett frikort.
  • Du anger ditt frikortsnummer och kortets giltighetstid när du bokar ditt besök.
  • Spara dina kvitton och ta dem med till en vårdcentral eller annan vårdmottagning för att registrera kostnaden.

Har du elektroniskt frikort hittar du ditt frikortsnummer på www.1177.se. Alla landsting och regioner är ännu inte anslutna till e-tjänsten med elektroniskt frikort. Information om vad som gäller för ditt landsting kan du också se på 1177s hemsida.