Tidigare arbetslivserfarenhet: Rätts-och specialistpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mia är psykolog som har arbetat både inom somatisk och forensisk vård (rättspsykiatri och sluten ungdomsvård). Det har gett erfarenhet av allt från psykisk ohälsa till att stötta i svåra livsval, göra anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att arbeta med aggressionsproblematik. Mia har fördjupningsutbildning i flera behandlingsmetoder såsom DBT, ACT, Motiverande samtal och traumabehandling. Hon genomgår just nu en specialistutbildning i psykologisk behandling.

För Mia är det bästa med psykologarbetet att stötta människor att göra positiva förändring i sina liv, det ger inspiration varje gång någon lyckas med just det. Att psykologisk behandling nu finns digitalt ser Mia som fördelaktigt, det ökar både tillgänglighet och självbestämmande för patienterna.