Tidigare arbetslivserfarenhet: Rätts-och specialistpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mia har främst arbetat inom forensisk vård (rättspsykiatri och SiS slutna ungdomsvård). Det har gett erfarenhet av allt ifrån psykisk ohälsa till svåra livsval, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och aggressionsproblematik. Hon har dessutom särskilt fördjupat sig i sexuella beteendeproblem. Hon arbetar DBT-inspirerat (dialektisk beteendeterapi) vilket betyder att fokus ligger på att skapa färdigheter för att hantera känslor och relationer. Viktigt för Mia är att arbetet utgår ifrån aktuell forskning och utöver Mindler utvärderar hon därför en behandling för sexuellt utagerande (i ett samarbete mellan SiS och KI).

För Mia är det bästa med psykologarbetet att stötta människor till positiva förändringar och den inspiration det ger varje gång någon lyckas med det. Hon uppskattar att behandlingen sker digitalt eftersom det ökar självbestämmandet för dig som patient; både i termer av tillgänglighet och möjlighet att hitta en psykolog som passar just dig.