Tidigare arbetslivserfarenhet: Rätts-och specialistpsykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mia är psykolog som har arbetat främst inom forensisk vård (rättspsykiatri och sluten ungdomsvård). Det har gett erfarenhet av allt ifrån psykisk ohälsa till svåra livsval, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och aggressionsproblematik. Mia har dessutom särskilt fördjupat sig i sexuella beteendeproblem. Hon arbetar med KBT, framförallt med DBT (fokus på känslor och relationer), motiverande samtal och traumabehandling. Hon genomgår just nu en specialistutbildning i psykologisk behandling.

Mia tycker att det bästa med psykologarbetet är att stötta människor till positiva förändring och den inspiration det ger varje gång man ser någon lyckas med det. Hon uppskattar att behandlingen sker digitalt eftersom det ökar självbestämmandet för dig som patient; både i termer av tillgänglighet och möjlighet att hitta en psykolog som passar just dig.