Mindler » Artiklar » Övrig info » När livet vänds upp och ner

När livet vänds upp och ner

tove-och-ellinor

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

När livet vänds upp och ner

När livet vänds upp och ner kan det vara betydelsefullt att få professionellt samtalsstöd. Tyvärr erbjuds inte det alltid på sjukhusen när ett barn drabbas av cancer. AjaBajaCancer har sett att behoven är olika från familj till familj och att även möjligheterna till hjälp varierar. En förälder vill prata med en psykolog i samband med att barnet får diagnosen, en annan mitt i behandlingen, en tredje i samband med att behandlingen ska eller har avslutats medan den fjärde upplever att de inte har något behov av samtalsstöd. Oavsett när man upplever att behovet uppstår ska hjälpen vara nära tillhands och det är därför AjabajaCancer har ett samarbete med oss på Mindler. #MindlerSverige #Ajabajacancer Fotograf: Magnus Sandberg /Aftonbladet

Fler inlägg