Mindler » Artiklar » Övrig info » Hur hjälper jag äldre släktingar och vänner under krissituationen

Hur hjälper jag äldre släktingar och vänner under krissituationen

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Äldre människor har inte alltid samma tillgång till medier och kanaler för information som den yngre generationen. Därför kan du hjälpa till med att informera om vad myndigheter säger och rekommenderar.

Trygga personen med att ni kommer att prata i telefon regelbundet och stäm av med den äldre hur ofta den skulle vilja att ni talades vid. Om du inte får träffa den äldre personen kan ni komma överens om att du ska ställa mat utanför dörren och att i samband med detta kan den äldre personen ställa ut sina sopor.

De flesta idag vet om att det är ganska enkelt att handla på internet. Den äldre generationen som inte alltid är vana vid datorer kan ha svårt med detta. Du kan därför hjälpa dem med att beställa hem exempelvis matvaror.

Fler inlägg