Veronica Warner

  Veronica Arbetar deltid med den egna firman Warner KBT-praktik och deltid inom en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där fokus är bedömning och behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid problemområden som panikångest, tvång, depression, etc. Har tidigare även arbetat med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade utredningar på olika rehabföretag, samt på ytterligare ett företag med digitaliserad arbetsminnesträning.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Specialist psykiatri, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  2003
  Tar emot patienter på följande språk
  svenska