Olof Sandell
  Jag började med praktik och första året som psykolog på vårdcentral där jag fick möjlighet att träffa människor med många olika sorters problematik. Det jag gillar med att jobba på primärvårdsnivå är just variationen samt ett fokus på kortare insatser där en förändring kan ske relativt fort. Social ångest är något som framförallt ligger nära hjärtat och där just Mindler är ett mycket bra alternativ för dig som upplever det lättare att ta steget att söka hjälp om det kan ske på distans.
  Jag har även erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och kan hjälpa till om du till exempel saknar ett jobb och det påverkar ditt psykiska mående.
  Arbetar helst med diagnoser som:
  Fobier/rädslor, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Social ångest/social fobi, Sömnstörning, Ångest/oro
  Behandlar genom
  KBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Primärvård, Annat
  legitimerad psykolog sedan
  2016
  Tar emot patienter på följande språk
  Svenska, engelska
  Bor i:
  Göteborg