Mostafa Hosseini

  “Mitt namn är Mostafa Hosseini och jag är legitimerad psykolog. Jag erbjuder psykoterapi, samtalsstöd och krisbearbetning till vuxna, barn och ungdomar. Utöver detta erbjuder jag föreläsning och utbildning samt handledning och konsultation till anställda inom offentliga och privata verksamheter. Lär mer på www.mostafahosseini.se

  Jag är utbildad på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Förutom Mindler arbetar jag i min privata mottagning i centrala Göteborg. Tidigare har jag arbetat på Rädda Barnen med utbildning i ämnet kris och trauma samt som klinisk psykolog med bland annat behandling, utredning och föräldrastöd. Vid sidan av min privata verksamhet har jag en anställning på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet där jag bedriver forskningsprojekt om migration och inkludering. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

  Jag har kompetens inom flera psykologiska behandlingsmetoder; kognitiv beteendeterapi (KBT), Traumafokuserad behandling, Interpersonell psykoterapi (IPT). “

  Arbetar helst med diagnoser som:
  ADHD/ADD, Fobier/rädslor, Kronisk smärta, Nedstämdhet/depression, Panikångest/panikattacker, Relations- och familjerelaterade problem, Sluta röka/snusa, Social ångest/social fobi, Stress/utmattning, Sömnstörning, Tvångshandlingar, Tvångstankar, Ångest/oro
  Behandlar genom

  KBT, DBT, Motiverande samtal, Stödjande samtal, ACT

  Tidigare arbetslivserfarenhet

  Privat mottagning, Specialist psykiatri, Annat

  legitimerad psykolog sedan

  2018

  Tar emot patienter på följande språk

  Svenska, Persiska och dari

  Bor i

  Göteborg