Johan Lundberg 

  Johan Lundberg är legitimerad psykolog med bred erfarenhet av psykologisk behandling Han har arbetat inom både psykiatri och privata psykologmottagningar med bl.a. stress och utmattning, livsstilsförändringar och nedstämdhet. Johan är utbildad i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med kunskap inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Johan har även föreläst kring stresshantering, utvecklat psykologiappar samt arbetat som organisationskonsult.

  Som psykolog vill Johan bidra med kunskap och konkreta verktyg som du kan använda för att göra de förändringar som du vill och behöver. Verktyg som du kan använda på egen hand i din vardag.

  Johan har internationell erfarenhet och kan behandla på både svenska och engelska.

  Arbetar helst med diagnoser som:
  Nedstämdhet/depression, Relations- och familjerelaterade problem, Stress/utmattning
  Behandlar genom
  KBT, Stödjande samtal, ACT
  Tidigare arbetslivserfarenhet
  Privat mottagning, Organisations psykologi, Företagshälsa
  legitimerad psykolog sedan
  2014
  Tar emot patienter på följande språk

  engelska, svenska

  Bor i:

  Malmö