Behandlar genom KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Wadad har arbetat som psykolog i 12 år, mest inom psykiatrin, med bedömning, utredning och behandling. Hon har erfarenhet av en bredd av problem och är van att individanpassa behandling. Samarbetet är i fokus, du bidrar med kunskap om dig och hon med sin professionella kunskap och sitt engagemang.