Behandlar genom KBT, ACT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Wadad har har arbetat som leg.psykolog sedan 2009. Hon har övervägande arbetat inom specialistpsykiatrin, med bedömning, utredning och behandling. Hon har erfarenhet av en bredd av problematik och är van att individanpassa behandling. Samarbetet är i fokus, du bidrar med kunskap om dig och hon med sin professionella kunskap och sitt engagemang.