Behandlar genom KBT, Motiverande samtal, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Det bästa med att arbeta som psykolog tycker Sofie Franke är att få ta del av människors livshistoria, deras hinder och utmaningar och tillsammans
lägga ett pussel är givande och spännande, varje gång.

Utöver Mindler arbetar Sofie med utredning av neuropsykiatriska tillstånd. Hon har tidigare arbetat
inom barn- och ungdomspsykiatrin, barn och familjehälsan samt på Första linjen med familjer,
ungdomar och unga vuxna.

Hon har framförallt erfarenhet och intresse av att arbeta med relationsproblem, sömnsvårigheter,
stress, föräldraskap och oro eller ångest av olika slag.