Behandlar genom ACT, KBT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Sirin Leyi är legitimerad psykolog och har arbetat med barn, ungdomar och föräldrar inom psykiatrin och där tillägnat sig en bred erfarenhet gällande bedömning, utredning samt behandling. Hon har också arbetat på två specialistmottagningar inom rehabilitering med vuxna med långvarig smärta, stress och utmattning. Hon har även arbetat utomlands med personer som varit utsatta för olika former av våld. Sirin blev psykolog för sitt genuina intresse av att hjälpa människor till förändring genom samtal.