Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvården, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Arabiska, Kurdiska, Svenska

Shevan är legitimerad psykolog sedan 2015. Han har i sin yrkesbakgrund arbetat inom primärvård och specialistpsykiatri, där han har tillägnat sig en bred klinisk erfarenhet gällande bedömning, utredning och behandling av flertalet diagnoser. Han arbetar vid sidan om av Mindler som psykologkonsult och gör neuropsykiatriska utredningar. Shevan arbetar med bland annat KBT (kognitiv beteende terapi) och är starkt influerad av ACT (acceptance and commitment therapy) som är en modern vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness. Shevan arbetar även med DBT (dialektisk beteendeterapi) som är en terapiform som ger patienterna nya färdigheter att hantera smärtsamma känslor och minska konflikt i relationer. Den handlar också om att lära sig acceptera verkligheten och sig själv så som man är och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar mot målet att kunna leva meningsfullt. Ett av de områdena som Shevan valt att intressera sig extra för är stress och utmattningssyndrom. Shevan har goda språkkompetenser och behärskar följande språk: svenska, arabiska och kurdiska.