Behandlar genom KBT, Motiverande samtal

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Svenska

Sara har erfarenhet både från klinisk barn- och ungdomspsykiatri och psykosocialt arbete. Hon har arbetat med behandling av missbruk, oro/ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, ätstörning m.m. Hennes ambition som psykolog är att bidra med nya perspektiv som leder till utveckling för dig som individ.

Under hennes år inom psykosocialt arbete var huvudfokus att stärka det positiva i personens liv, det som fungerade. Det är ett arbetssätt som hon trivs med och vill fortsätta använda. Sara är utbildad i både psykodynamisk terapi och KBT, men det är KBT som hon har valt att arbeta vidare med. Utöver det har hon även arbetat med systemisk familjeterapi, färdighetsträning enligt DBT, Motiverande samtal (MI) samt mer specifika KBT-behandlingar för missbruk respektive trauma.

Sara är lugn, lyhörd, tydlig och engagerad. Hon ser det som avgörande att skapa förtroende och goda arbetsallianser för ett lyckat terapeutiskt samarbete.