Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Svenska

Sara Gunnarsson arbetade sina första år efter psykologutbildningen i Uppsala inom allmänpsykiatrin där hon utredde och behandlade personer med bland annat måttliga till svåra ångest- och depressionstillstånd, personlighetsproblematik såsom emotionell instabilitet och ADHD. Därefter har Sara arbetat på två olika vårdcentraler och mött människor med liknande besvär men vanligtvis av något lägre svårighetsgrad, samt även många med bland annat stress, utmattning och kriser av olika slag.

Sara trivs extra bra med att stötta människor som mår dåligt i samband med förändringar i livet såsom att bli förälder eller svårigheter att bli det, förluster eller att drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hon arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) med fokus på beteendeförändring samt ofta med inslag av nyare varianter av KBT såsom ACT (Acceptance and commitment therapy) och DBT (dialektisk beteendeterapi).