Behandlar genom KBT, ACT, DBT, Föräldrastöd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Sara Gunnarsson arbetade sina första år efter psykologutbildningen i Uppsala inom allmänpsykiatrin där hon utredde och behandlade personer med bland annat måttliga till svåra ångest- och depressionstillstånd, personlighetsproblematik såsom emotionell instabilitet och ADHD. Därefter har Sara arbetat på två olika vårdcentraler och mött människor med liknande besvär men vanligtvis av något lägre svårighetsgrad, samt även många med bland annat stress, utmattning och kriser av olika slag.

Sara trivs extra bra med att stötta människor som mår dåligt i samband med större förändringar som exempelvis att bli förälder eller vid svårigheter att bli det, att gå i pension, separera eller att drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hon arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) med fokus på beteendeförändring men ofta även med inslag av nyare varianter av KBT såsom ACT (Acceptance and commitment therapy) och DBT (dialektisk beteendeterapi).