Har kompetens inom: Depression, Fobier, OCD, Social fobi

Behandlar genom KBT, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: BUP, Primärvård

Legitimerad psykolog sedan 2019

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Rebecka Tholerud har tidigare arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin samt inom primärvården där hon främst arbetat med behandling och bedömning. I behandling fokuserar hon på hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop, samt på hur du som individ kan agera i riktning med dina värderingar. För Rebecka är det viktigt att skapa en trygg relation då det lägger grunden för en bra behandling.