Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mio Lind är legitimerad psykolog med breda erfarenheter av klinisk psykologi. Han kommer närmast från psykiatrin, var han arbetade med att utreda, bedöma och behandla måttlig till svår psykisk ohälsa. Dessförinnan har han, bland annat på en vårdcentral, främst jobbat med problematik på motsvarande primärvårdsnivå, det vill säga med milda till måttliga besvär. Mio upplever att hans kombinerade erfarenheter medfört en trygghet och säkerhet i att bedöma och behandla de flesta typer av psykiska besvär, detta med KBT som grund.