Tidigare arbetslivserfarenhet: Primärvård, Privat mottagning, Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2015

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mio Lind har breda erfarenheter av klinisk psykologi. Han har tidigare arbetat på vårdcentral, där han behandlat patienter med milda till måttliga besvär. Därefter har han jobbat inom psykiatrin med utredning, bedömning och behandling av svårare former av psykisk ohälsa.

Han använder sig främst av KBT, kognitiv beteendeterapi.

Mio upplever att hans kombinerade erfarenheter av olika patientgrupper gett honom en trygghet och säkerhet i att bedöma och behandla de flesta typer av psykiska besvär.