Tidigare arbetslivserfarenhet: Annat, Primärvård, Privat mottagning

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tar emot patienter på Svenska