Mindler använder sig av cookies för att ge dig som användare en bättre upplevelse. Läs mer här.Jag samtycker

Behandlar genom ACT, KBT

Tar emot patienter på Engelska, Svenska

Mattias arbetar som legitimerad psykolog i egen verksamhet där han hjälper privatpersoner men även skolor och företag. Gentemot privatpersoner erbjuder han främst bedömning, behandlingar och utredningar avseende psykisk ohälsa medan skolverksamheter erbjuds hälsofrämjande och förebyggande åtgärder syftande till att öka den psykiska hälsan hos elever, personal och ledning.

Han har alltid varit intresserad av psykologi som vetenskap. Under utbildningen till psykolog växte också en passion för att använda den psykologiska kunskapen för att hjälpa människor som vill utveckla sina liv, lider av psykisk ohälsa eller behöver vägledning i svåra livsbeslut.

Det mest belönande med att arbeta som psykolog är när Mattias ser sina patienter genomföra förändringar i sin vardag som de själva aldrig trodde att de skulle kunna genomföra.
Fördelarna med att möta människor i en digital miljö är dels att det uppstår möjligheter att arbeta med patienter i deras egna miljöer, vilket innebär en hel del kliniska fördelar. Självklart ökar också sannolikheten att många personer som tidigare inte skulle sökt psykologkontakt, nu faktiskt gör det på grund av den kraftigt ökade tillgängligheten.

Mattias talar engelska utöver svenska och välkomnar både svensktalande och engelsktalande patienter.
I Mattias kliniska och organisatoriska arbete arbetar han främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT).