Tidigare arbetslivserfarenhet: Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska, Tyska

Maja Trulsson har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin med behandling och utredning av barn och ungdomar.

Hon använder sig främst av metoderna KBT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en modern form av KBT med inslag av mindfulness).

Maja valde att läsa till psykolog utifrån en nyfikenhet på varför människor fungerar som de gör. För henne har det mest belönande med yrket varit att få träffa olika människor och följa med i deras förändringsprocesser. Hon uppskattar också att det ständigt finns möjligheter att lära sig något nytt.

Maja är trespråkig och välkomnar både engelsk- och tysktalande patienter.