Tidigare arbetslivserfarenhet: Specialist psykiatri

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tar emot patienter på Engelska, Svenska, Tyska

Maja läste till psykolog utifrån nyfikenhet på varför människor fungerar som de gör. Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatri med barn och ungdomar och där mestadels med behandling och utredning. Det mest belönande med yrket har för Maja hittills varit att få träffa olika människor och följa med i deras förändringsprocesser med KBT som grund. Något som hon också tycker är väldigt roligt med jobbet är att det ständigt finns möjligheter att lära sig något nytt. Den största fördelen med digitalt arbete tycker Maja är att fler människor får tillgång till psykoterapi än tidigare och att patienten själv kan välja var han eller hon vill befinna sig under samtalet. I hennes kliniska arbete arbetar hon främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Maja talar svenska, engelska och tyska och välkomnar således svensktalande, engelsktalande samt tysktalande patienter.